افغانستان

یک شورای سیاسی تازه تاسیس خواهان حضور «نیروهای حافظ» صلح ملل متحد به افغانستان شد

اعضای بنیان گذار «شورای صدای مردم افغانستان» از ملل متحد و ایالات متحده امریکا خواسته اند به منظور حمایت از ایجاد «حکومت موقت»، تا زمان ایجاد «حکومت منتخب» نیروهای حافظ صلح ملل متحد را در افعانستان موظف کنند.اعضای بنیان گذار «شورای صدای مردم افغانستان» از ملل متحد و ایالات متحده امریکا خواسته اند به منظور حمایت از ایجاد «حکومت موقت»، تا زمان ایجاد «حکومت منتخب» نیروهای حافظ صلح ملل متحد را در افعانستان موظف کنند.

این شورای تازه تاسیس هم‌چنان خواهان برگذاری گفت‌وگوهای صلح زیر نظر ملل متحد شده اند.

این شورا از سوی شماری از وزیران پیشین، اعضای پیشیون شورای ملی، والیان، فعالان حقوق زن و نظامیان پیشین شورای در ترکیه ایجاد شده است.

هاشم الکوزی، شاه سلطان عاکفی، مسعود خان نورزی، مریم معروف آرین، محمد ابراهیم الکوزی، عادله بهرام،لالی حمیدزی و شماری دیگری از سیاست گران کسانی اند که این شورا تاسیس کرده اند.

هاشم الکوزی یکی از اعضای شورای رهبری صدای مردم افغانستان می گوید که این شورا رییس ندارد و از سوی ۳۰ تن که دررهبری این شورای قرار دارند، به پیش برده خواهد شد.

هاشم الکوزی نماینده‌ی پیشین هلمند در مجلس سنای افغانستان، در گفت‌وگو با آمو گفت «باگذشت یک ونیم سال، اوضاع کشور بطرف بحران وانزوا درحرکت است. و این شورا مصمم است تا از هرطریق ممکن به معضلات داخلی کشور نقطه پایان بگذارند.»

این شورا می گوید که امضای توافق صلح طالبان و امریکا افغانستان را در یک قدمی جنگ داخلی قرار داده است.

در متن اعلامیه‌ی این شورا آمده است که اعضای آن خواهان ‌پایان جنگ و ایجاد حکومت همه شمول اند و می خواهند لویه جرگه برگزار شود تا در مورد نوعیت نظام آینده و قانون اساسی توافق صورت گیرد.

اعضای این شورا در اعلامیه‌ی ایجاد آن از گروه طالبان خواسته اند تا «عملیات‌های نظامی و آزار و اذیت شهروندان کشور» را هر چه زودتر متوقف کنند.

شورای صدای مردم افغانستان از سازمان کنفرانس اسلامی خواسته است که برای جلوگیری از فعالیت «ملاهای سیاسی افراطی» در داخل گروه طالبان و دیگر گروهای اسلامی فعال در افغانستان جلوگیری کنند و نگذارند «افعانستان به نام اسلام و شریعت به سوی جهل و تاریکی برود».

از زمان فروپاشی نظام جمهوری تاکنون این پنجمین شورای سیاسی از سوی سیاست‌گران که در بیرون از افغانستان به سر می برند، ایجاد می شود.

هفته‌ی گذشته رُزا اوتانبایوا، رئیس یوناما در کابل، در گزارشش به شورای امنیت ملل متحد گفته بود « طالبان نیاز به هرگونه گفت‌وگو با سیاست‌گران را رد می‌کنند».