افغانستان

بازداشت پنج تن در پیوند به انفجار روز دوشنبه در بدخشان

منابعی در بدخشان می‌گویند طالبان پنج تن از باشندگان محل را در پیوند به انفجار روز دو شنبه در برابر ساختمان فرماندهی پولیس بدخشان بازداشت کرده اند.

این منابع می افزایند که طالبان پس از این انفجار که در آن عبدالحق ابوعمر فرمانده پولیس طالبان در بدخشان کشته شد، تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفته اند و شهر فیض آباد چهره نظامی گرفته است.

انفجار روز دو شنبه در برابر ساختمان فرماندهی پولیس بدخشان که در نتیجه عبدالحق ابوعمر فرمانده امنیه طالبان در این ولایت به دو تن از نگهبانانش کشته شدند، جان دو غیرنظامی را نیز گرفت.

یکی ازاین قربانیان علی احمد نام داشت و فروشنده وسایل موتر در شهر فیض آباد بود.

عبدالفتاح برادر علی احمد می‌گوید برادرش روز دو شنبه ۵ جدی هنگامی کشته شد که با عبدالحق ابوعمر فرمانده پولیس طالبان در بدخشان احوال پرسی می‌کرد. وی می‌افزاید که جسد برادرش را در شفاخانه پیدا کردند.

عبدالفتاح گفت: «برادرم در شهر جدید پرزه فروشی داشت. به سوی خانه می‌آمد، در نزدیکی کوچه قومندانی با مولوی عبدالحق سر می‌خورد، به همراه‌ اش سلام علیک می‌کند، در همین لحظه‌ ماین انفجار می‌کند.»

حاجی گل احمد پدر این قربانی می‌گوید: «از علی احمد یک پسر و دو دختر مانده است.»

باشندگان محل به خبرنگار آمو از جان باختن یک جوان دیگر نیر در این انفجار خبر می‌دهند و می‌گویند که غفران که در نزدیک محل انفجار بود جان باخت.

یکی از نزدیکان این جوان گفته است که او بیماری قلبی داشت و تکان این انفجار سبب قتل او شد.

عبدالنافع تکور سخن‌گوی وزارت‌ داخله‌ی طالبان در یک خبرنامه یی از بازداشت چهار تن در پیوند به این انفجار خبر داده است.

روز دو شنبه ۵ جدی یک موتر بم گذاری شده در برابر دروازه فرماندهی پولیس بدخشان در شهر فیض آباد هنگامی انفجار کرد که مولوی عبدالحق ابوعمر فرمانده پولیس طالبان در بدخشان کشته شد.

منابع گفته اند که ابوعمر خانه اش در نزدیکی ساختمان فرماندهی پولیس بدخشان بود و پیاده به سوی فرماندهی می رفت. مسوولیت این انفجار را شاخه خراسان داعش پذیرفته است.