افغانستان

دختران دانشجو: تحصیل حق ما است، دانشگاه‌ها باید باز شوند

یک روز پس از اعلام طالبان برای بسته شدن تمامی دانشگاه‌ها به روی دختران، شماری از دختران به سوی دانشگاه‌های شان رفتند اما با ممانعت طالبان رو به رو شدند و طالبان به آنان اجازه ندادند به دانشگاه بروند.

شماری از استادان و دانشجویان در یک گردهمایی در کابل تصمیم طالبان را برای بسته شدن دانشگاه‌ها به‌روی دختران نکوهش می‌کنند و تحصیل وکار را حق شرعی زنان می‌دانند.

سودابه نژند یکی برگزارکنندگان این گردهمایی هدف از این گردهمایی را تسلیم نشدن آنان دربرابر «جبر و ظلم» طالبان می‌خواند.

او می‌افزاید: «ما با برگزاری این گردهمایی نشان بدهیم که زنان افغان خاموش نخواهند نشست هرچند طی یک سال ونیم حاکمیت طالبان در افغانستان محدودیت‌های زیادی دربرابر زنان وضع کردند اما زنان افغانستان تسلیم نشدند ومبارزه کردند.»

خانم نژند می‌گوید طالبان به حقوق اساسی زنان احترام ندارند و برای کار و تحصیل زنان بهانه گیری می کنند.

هویدا حدیث یکی دیگر ازاین دانشجویان معترض میگوید از این تصمیم طالبان مبنی بر بسته شدن دانشگاه‌ها برروی دختران تکان خورده است.

او می‌افزاید: «طالبان بایک روحیه بسیار خشن وارد دانشگاه ها و مراکز آموزشی شدند و مانع ورود دختران به دانشگاه ها شدند واقعا ناامید کننده است مانمیدانیم سرنوشت ما را به کجا می برد.»

دختران دانشجو از جامعه جهانی می خواهند که بر طالبان فشار وارد کنند تا از این تصمیم شان برگردند.

شکیبا یکی دیگر از این دانشجویان است که درواکنش به بسته شدن دانشگاه‌ها دراین گردهمایی اعتراضی می‌گوید: «وقتی کسب علم برای مرد وزن فرض است پس چرا در حق زنان این ظلم صورت می‌گیرد یک روز از مکتب و یک روز ازرفتن به دانشگاه محروم می‌شوند. این تصمیم طالبان برای همه دختران غیر قابل تحمل است و باید جامعه جهانی به داد زنان افغان برسد.»

درهمین حال، سازمان‌های بین المللی و برخی از کشورها این اقدام طالبان را نکوهش کرده اند.

دیدبان حقوق بشر درتویتی گفته است که طالبان باکذشت هرروز وانمود می‌کنند که هیچ احترامی به حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان ندارند.

شکریه بارکزی عضو پیشین مجلس نمایندگان و فعال حقوق زن می‌گوید که جهان باید در برابر این تصمیم طالبان برای بسته کردن دانشگاه ها برای دختران واکنش جدی وعملی نشان بدهند.

او می‌افزاید: «سیاست‌های زن ستیزانه وتبعیض آمیز طالبان دربرابر زنان افغان بالاخره جهان را وامی دارد تا طالبان را به پای میز محکمه بین المللی درقبال خشونت وتبعیض سیستماتیک که این گروه برزنان افغانستان داشتند بکشانند.»

سفارت آلمان، وزارت خارجه امریکا وشمار زیادی از سازمان‌ها وکشورها این اقدام طالبان را نکوهش کرده اند.

آمو در حدود سه هفته پیش گزارشی را در بارهء نهایی شدن تصمیم رهبران طالبان در بارل بسته شدن تمامی دانشگاه ها به روی دختران پخش کرد، اما برخی‌ها گمان می‌کردند که این تصمیم عملی نخواهد بود. سر انجام طالبان به روز سه شنبه ۲۹ ماه قوس اعلام کردند که تمامی دانشگاه‌ها تا امر بعدی به روی دختران بسته خواهد بود.