افغانستان

پنج عضو یک خانواده در انفجار و آتش سوزی تونل سالنگ کشته شدند

فاجعه سالنگ که ۸۷ کشته بر جای گذاشت ده ها خانواده را در افغانستان داغ‌دار ساخت.

محمد حنیف ناشر از باشندگان ولایت کندز در این رویداد همراه با همسر و سه کودکش کشته شد.

او باشنده اصلی روستای ماما خیل ولسوالی چهاردره کندز بود و به تازه‌گی به عنوان رییس انسجام توزیع شناسنامه های برقی در ریاست احصاییه و معلومات طالبان گماشته شده بود، در انفجار و آتش سوزی تونل سالنگ با همسر دو پسر ۵ ساله و ۷ ساله و دختر ۹ ساله شان در شعله های آتش سوختند و جان باختند.

حاجی عارف برادر محمد حنیف ناشر می‌گوید که حنیف ناشر چند روز پیش برای شرکت در سال یاد پدرش به چهار دره رفته بود و هنگامی که می‌خواست به کابل برگردد طعمه‌ی انفجار و آتش سوزی در تونل سالنگ شد.

به گفته برادر آقای ناشر، او تازه در ریاست احصائیه و معلومات زیر اداره طالبان وظیفه گرفته بود.

او می‌افزاید: «تا ساعت ۸ شب همراه اش در ارتباط بودم، و در آخرین بار که برش زنگ زده بودم برم گفته بود در منطقه دوشاخ سالنگ هستیم راه بندی است؛ بعد چند دقیقه راه باز شد و آنها حرکت کردند.نیم ساعت بعد خسر بره حنیف به برادر اش زنگ زده و گفته بود که داخل تونل سالنگ آتش سوزی شده ما خود را کشیدیم برادرش شب پیش من آمد، گفت همین حادثه شده بیا برویم حرکت کردیم ۱۲ بجه شب پلخمری رسیدیم و شفاخانه رفتیم که خسر بره حنیف را آورده بودند.»

برادر آقای حنیف می‌گوید آقای ناشر با برادر همسرش در سفر به کابل همراه بود، دست ها و پاهایش سوخته اند اما گپ می‌زند.

حاجی عارف می‌گوید که برادر همسر حنیف ناشر فکر می کرده ًای ناشر با همسر و کودکانش نیز از موتر بیرون شده اند. اما شفاخانه ها را جستجو کردیم نبودند.

او می‌افزاید: «دو بجه شب خود را به ساحه رساندیم؛ نزدیک تونل شدیم که دود همه جا را گرفته، موتر اطفائیه که پیش می شد خاموش می شد و دوباره پس می گشت، تا دیروز پیشین (یک شنبه) آتش کم شد، اطفائیه از کابل آمد یکی یکی آتش موتر ها را خاموش کرده می‌کشید تا ۱۱ شب منتظر بودیم پیش تونل، موتر که برادرم همراه فامیل اش بود را کشیدند، رفتم دیدم هیچ اثری از برادرم خانم اش سه طفل اش نمانده بود.»

این عضو خانواده آقای ناشر می‌گوید که موتر خانواده برادرش در نزدیک موترهای که نفت و زغال سنگ بودند قرار داشته است، او افزود که برادرش با همسر و فرزندانش سوخته بودند.

او می‌گوید: «جای که نشسته بودند از دخترکش یک بوت اش و کمی پایش که داخل بوت بوده مانده و کمی کرتی اش و از بچه گک خورد اش هم یک بوت اش مانده بود و بچه گک کلان اش از زانو پایین استخوان پایش همراه بوت و کلاه جمپر اش مانده بود؛ خانم اش هم چیزی ازش نمانده بود فقط بوت شان مانده بود.»

اداره ملی معلومات و احصائیه طالبان نیز تایید کرده اند که محمد حنیف ناشر، رئیس انسجام توزیع شناسنامه های برقی این اداره با فرزندانش در جمع قربانیان آتش‌سوزی در تونل سالنگ استند.

وزارت صحت عامه طالبان شمار قربانیان انفجار و آتش سوزی تونل سالنگ را ۳۱ تن و شمار زخمیان را ۳۷ تن اعلام کرده است اما مسوولان طالبان که نمی خواهند نامی از آنان گرفته شود می گویند که در این رویداد ۸۷ تن کشته شدند و ۸۶ تن دیگر زخم برداشته اند.