ویدیو ها

گفت‌وگو با شهرزاد اکبر رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان

وضعیت حقوق بشر در افغانستانِ زیر حاکمیت طالبان چگونه است؟

شهرزاد اکبر، در گفت‌وگو با کریم امینی، برجسته‌ترین موارد نقض حقوق بشر را در ۱۵ ماه گذشته در افغانستان بر می‌شمارد و می‌گوید که طالبان به گونه گسترده و نظام مند دست به نقض حقوق بشر زده اند.