جهان

تاکید تاجیکستان و پاکستان بر ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان

امام علی رحمان رییس جمهور تاجیکستان روز چهارشنبه به دعوت نخست وزیر پاکستان وارد پاکستان شد. آقای رحمان در این سفر با مقامات پاکستانی در مورد همکاری‌های دو جانبه به ویژه بر روی منافع کشورهای منطقه گفت‌وگو کرده‌است.

رئیس جمهور تاجیکستان و نخست وزیر پاکستان توافق کردند که یک افغانستان صلح آمیز، مرفه، متحد و باثبات برای رفاه و پیشرفت منطقه‌ای اساسی است. این دو مقام کشورهای همسایه افغانستان، داشتن یک حکومت فراگیر برای افغانستان را مهم دانستند.

آنان بر پایه‌داری خود برای تقویت بیش‌تر این موضوع به منظور غلبه بر چالش‌های امنیتی فرا راه دو کشور و منطقه تاکید کردند.

دو طرف ضمن محکومیت تروریسم از تلاش‌های رهبران دو کشور در امر مبارزه جهانی علیه تروریسم قدردانی کرده و به مبارزه با ترویسم تاکید کردند. دو طرف در مورد تهدیدهای جدید و افزایش حملیات ترویستی ابراز نگرانی کرده‌ و نخست وزیر پاکستان از تلاش‌های جمهوری تاجیکستان برای ارتقای همکاری‌های چندجانبه در مقابله با تروریسم و تامین مالی آن در منطقه آسیای مرکزی و برگزاری کنفرانس های بین المللی در سطح  ملل متحد در چهارچوب «روند دوشنبه» قدردانی کرد.

پیش از این مقام‌های عالی رتبه‌ی تاجیکستان، در هفتادوهفتمین جلسه‌ی عمومی ملل متحد از حضور هراس‌افگنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خاطرنشان کردند که افغانستان در حال تبدیل شدن به پایگاهِ امن هراس افگنان است.

سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان گفته‌است: «ما شاهد کار سیستماتیک استیم که بر بنیاد آن، به شمولِ شهروندانِ کشورهای آسیا مرکزی، جنگ‌جویان به شمال افغانستان انتقال داده می‌شوند و هدف آن‌ها، ایجاد بستری تازه برای ایجاد تنش‌های در نزدیکی مرزهای ما می‌باشند».

مقام‌های دو طرف در این نشست بر گسترش تجارت دو جانبه تاکید کرده و گفته‌اند که تجارت دوجانبه را که در حال حاضر با سطح روابط سیاسی تناسبی ندارد، به میزان قابل توجهی افزایش دهند و دو رهبر مجددن بر نهایی شدن زودهنگام پروژه برق CASA-1000 را تایید کرده و آنها توافق کردند که تکمیل این پروژه راه‌های جدیدی را برای دهلیزهای انرژی آینده باز خواهد می‌کند.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان با اشاره به تلاش‌های کشورهای آسیای میانه به منظور ایجاد فضای همجواری، اعتماد در منطقه، از برگزاری پنجمین سالگرد نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه که در جمهوری تاجیکستان در تاریخ ۱۴ تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد، استقبال کرد.

نخست وزیر پاکستان، به رئیس جمهور تاجیکستان، از عملیاتی شدن بندر گوادر اطلاع داد و به تاجیکستان پیشنهاد کرد که از تسهیلات بنادر دریایی پاکستان و CPEC استفاده کند.

وی تاکید کرد که بنادر پاکستان کارآمد ترین، اقتصادی ترین مسیر را برای کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به بازارهای خاورمیانه و فراتر از آن فراهم می‌کند.

این در حالی است که هفته گذشته مشاوران امنیت ملی  کشورهای آسیای مرکزی با میزبانی هند در دهلی به منظور امنیت منطقه نشستی را برگزار کردند که در این نشست مشاوران شورای امنیت کشورهای آسیای مرکزی بر مبدل نشدن افغانستان به پناه‌گاهِ امن هراس‌افگنان تاکید کردند.