زنان

ظریفه یعقوبی به ضمانت شورای شیعیان از بند طالبان آزاد شد

ظریفه یعقوبی پس از آنکه بیشتر از یک ماه در بند طالبان بود، سرانجام در روز دوشنبه ۲۱ ماه قوس ۱۴۰۱ از زندان طالبان آزاد شد و به خانه رفت.

منابع نزدیک به ظریفه یعقوبی می‌گویند که وی به ضمانت شورای حل منازعات هماهنگی شیعه‌های افغانستان از بند طالبان رها شده است.

عارفه یعقوبی، خواهر ظریفه یعقوبی به خبرنگار آمو گفت: «خواهرم نخست تماس گرفت که او خانه می‌آید، خیلی خوشحال شدیم اشک خوشی درچشمان من و همه خانواده‌مان جاری شد و گفت باید آمادگی بگیریم.»

یکی دیگر از نزدیکان خانم یعقوبی که خواست نامش در این  گزارش نوشته نشود، می‌گوید که تنها خانم یعقوبی از بند رها شده و همکاران او هنوز هم دربند طالبان بسر می‌برند.

ظریفه یعقوبی روز ۱۱ عقرب هنگامی که می‌خواست یک جنبش اعتراض زنان را زیر نام «جنبش مقتدر زنان» در کابل راه‌اندازی کند از سوی افراد طالبان با ۴ تن از همکاران مردش بازداشت شد.

محمدرضا سازش‌، محمد سیرت، محمدعالم حکمت و حسین همکاران خانم یعقوبی هستند که تا هنوز از سرنوشت شان اطلاعی در دست نیست.

نزدیکان خانم یعقوبی به آمو گفته‌اند که او در ریاست ۴۰ استخبارات طالبان زندانی بود و زیر نظارت شدید طالبان قرار داشت.
طی این مدت هیچ کس به شمول اعضای خانواده ظریفه یعقوبی موفق نشده بودند تا او را در زندان ملاقات کنند، خانواده و نزدیکان او نگران وضعیت او درزندان بودند، بعد از نشر گزارشات مکرر درمورد وضعیت خانم یعقوبی یک تن از همکاران او  به روز  ۱۴قوس اجازه یافت تا ظریفه یعقوبی را ملاقات کنند، همکار خانم یعقوبی به آمو تایید کرده بود که وضعیت صحی او نگران کننده است و سروصورتش ورم کرده است.

از سرنوشت فرحت پوپلزی، عضو جنبش زنان معترض که در حدود یک ماه پیش از سوی طالبان در کابل بازداشت شد، اطلاعی در دست نیست.

خانواده عالیه عزیزی مدیر زندان زنان هرات که در نخستین هفته‌های تسلط طالبان بر افغانستان به خواست مسوولان طالبان به دفتر رفت، هرگز به خانه برنگشت، می‌گویند که تلاش‌هایشان برای پیدا کردن او به جایی نرسیده است.

برخوردهای طالبان با زنان در ۱۶ ماه گذشته با انتقادهای سخت نهادهای دفاع از حقوق بشر رو به رو شده است.