افغانستان

حنفی: با اجرای«قصاص» عدالت را تأمین می‌کنیم

عبدالسلام حنفی عضو هیئت گفت‌وگوهای صلح طالبان با امریکا بر اجرای «قصاص» تأکید می‌ورزد.

آقای حنفی که معاون رییس وزیران طالبان است یک روز پس از «قصاص» مردی در برابر چشمان مردم و با حضور شماری از رهبران طالبان در ولایت فراه به جوزجان رفت و بر اجرای حکم« حد و قصاص» تاکید کرد.

او می‌گوید طالبان با اجرای «قصاص» عدالت را در جامعه تأمین خواهند کرد.

آقای حنفی می‌گوید کسانی که دست به دزدی، آدم ربایی و قتل بزنند بربنیاد فیصله شریعت بازداشت شده و جزا خواهند دید و قصاص خواهند شد.

در این نشست شماری از مقام‌های محلی طالبان و شماری از باشندگان جوزجان که وابسته به طالبان استند حضور داشتند.

آقای حنفی در این نشست گفت که قصاص‌ها به دستور رهبر طالبان انجام می‌شوند تا عدالت در جامعه برقرار شود.

وی در واکنش‌ به انتقادهای اخیر کمیسیون حقوق بشر که قصاص در ولایت فراه را نکوهش کرده‌است، می‌گوید که حکم الهی را در نظام کنونی تطبیق کرده‌اند و با این روند می‌توانند عدالت را در جامعه بر قرار کنند.

در این نشست تنها دو خبرنگار وابسته به طالبان حضور داشتند و به خبرنگاران رسانه‌های دیگر اجازه ورود به این نشست داده نشد.

او در این نشست به رویداد «دشت لیلی» در شمال افغانستان اشاره می کند و می گوید که «هزاران تن در آنجا جان باخته و تاریخبشریت این جنایت دشمنان را فراموش نخواهد کرد که علمای دینیمحصلین و افراد بی گناه را زنده به گور کردند.»