افغانستان

افزایش هزینه‌ی صفایی شهر و شکایت باشندگان قلعه‌ی نو از وضعیت موجود

شماری از باشندگان و دکان‌داران شهر قلعه نو، مرکز بادغیس می‌گویند: «شهرداری طالبان، امسال پول زیادی را برای صفایی یا شهریه‌ی دکان‌ها گرفتند؛ اما هیچ نوع خدمات شهری را برای آنها ارائه نکرده‌اند.»

عبدالصبور ۲۶ ساله، یکی از باشندگان شهر قلعه‌ی نو با انتقاد از افزایش پول صفایی از سوی اداره‌ی شهرداری طالبان در این ولایت می‌گوید که آنان در گذشته سالانه از ۴۰۰ تا ۶۰۰ افغانی پول صفایی را به شهرداری می‌پرداختند؛ اما حالا شهرداری طالبان از آنان ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ افغانی «پول صفایی» گرفته‌است.

عبدالصبور می‌افزاید: «شهرداری طالبان امسال از ما پول صفایی بیش‌تری گرفت. آنها گفتند که از این پول در بهتر شدن خدمات شهری استفاده می‌کنیم که متأسفانه هیچ کاری نکردند.»

خیرالدین ۳۲ ساله یکی دیگر از باشندگان شهر قلعه‌ی نو نیز می‌گوید: «طالبان باید بگویند با‌ پولی که از ما برای صفایی می‌گیرند، چه کاری برای شهر کرده‌اند؟»

او به تلویزیون آمو گفت: «از ما امسال ۲۰۰۰ افغانی صفایی خانه‌ی ما را گرفتند و گفتند که ما در ساخت زباله‌دانی‌ها آن را به مصرف می‌رسانیم و پروژه‌های بهتری را برای شهر تطبیق می‌کنیم؛ اما اینها هیچ کاری حتا در پاکی و نظافت شهر نکردند.»

از سویی هم، برخی از دکان‌داران شهر قلعه‌ی نو نیز از گرفتن صفایی توسط شهرداری این ولایت شکایت می‌کنند و می‌گویند که طالبان امسال از آنان دو برابر سالِ پار، پول صفایی گرفته‌اند.

عبیدالله، یکی از دکان‌داران شهر قلعه‌ی نو است. او به خبرنگار تلویزیون آمو می‌گوید: «باور کنید طالبان چور می‌کنند. سه ماه پیش آمدند به دکان من، آن را دیدند و گفتند که صفایی دکان تو ۶۵۰۰ افغانی می‌شود. طالبان این پول را به زور از من گرفتند. ما سال‌های پیش، خیلی که زیاد صفایی تحویل کرده باشیم، ۱۵۰۰ افغانی تا ۱۶۰۰ افغانی بوده‌است.»

باشندگان و دکان‌داران بادغیس، افزایش پول صفایی را از سوی مسؤولان اداره‌ی شهرداری طالبان برای قلعه‌ی نو، غیرقانونی می‌دانند و از آنان می‌خواهند که درباره‌ی پول‌های گرفته شده حساب دهند.

با این حال، فعالان حقوق بشر در بادغیس، پرداخت صفایی از سوی مردم را یک اصل می‌دانند و می‌گویند، در اوضاع کنونی که ناداری دامن‌گیر مردم است، طالبان مکلف‌اند پول جمع آوری شده را در پاکی شهر و تطبیق پروژه‌های توسعه‌ی شهری هزینه کنند.

نورمحمد، یکی از آگاهان امور در بادغیس به تلویزیون آمو می‌گوید: «من فکر می‌کنم اخذ صفایی امسال هرچه که باشد برای مردم ما سخت است؛ چون وضعیت اقتصادی خوبی ندارند. حتا بعضی از خانواده ها هستند که نان برای خوردن صبح و شام خود را ندارند، باز هم طالبان باید صفایی را که جمع آوری شده، از آن برای انکشاف شهری استفاده کنند.»

اما مسؤولان اداره‌ی شهرداری قلعه‌ی نو می‌گویند که بهای صفایی افزایش نیافته و آنان پول صفایی را همچون سال‌های گذشته جمع‌آوری کرده و آن را در بازسازی و عرضه‌ی خدمات بهتر شهری هزینه می‌کنند.

فرید احمد صدیقی، سرپرست ریاست شهرداری طالبان در قلعه‌ی نو می‌افزاید: «ما نمی‌توانیم اضافه‌ستانی کنیم، معیار ما مشخص است و از قبل تعیین شده‌است. بسیاری‌ها به این فکر هستند که از ما صفایی نگیرید و یک تعداد محدود که صفایی می‌دهند، شمار شان محدود است، ما ۵۰۰ هزار افغانی یا کم و بیش جمع‌آوری می کنیم؛ ولی از این پول نه پلچک ساخته می‌شود که توقع مردم ما است، نه جویچه و نه هم (جاده‌های) شهر آسفالت می‌شود.»

باشندگان قلعه‌ی نو در حالی از افزایش پول صفایی از سوی شهرداری طالبان انتقاد می‌کنند که به گفته‌ی آنان، در پانزده ماه گذشته به علت حاکمیت این گروه، خانواده‌های بسیاری توان پرداخت این پول را ندارند و در وضعیت ناگوار اقتصادی به سر می‌برند.