افغانستان

دختران دانشجوی بغلان فراغت شان را با اندوه و نا امیدی سپری کردند

از دختران دانشجو در بغلان که مراسم فراغت شان را جشن گرفته اند می گویند که بسیار نا امید و نگران آینده شان استند.

این دختران می‌گویند این مراسم فراغت برای شان مانند مراسم فاتحه خوانی حضور شان در اجتماع است.

هدیه رسولی یک دانش آموخته رشته اقتصاد دانشگاه بغلان است او نگران بسته شدن دروازه دانشگاه ها از سوی طالبان و محدودیت ها بر زنان و دختران د رافغانستان است.

هدیه می گوید: «محدود شدن کار و انتخاب رشته های تحصیلی برای دختران به معنی این است که ما حق کار در این رشته را نداریم از روزی که این موضوع را شنیده ام مایوس شدم میدانم به ما حق کار نمی دهند.»

نرگس محمدی یکی دیگر از دانش آموختگان رشته ژورنالیزم دانشگاه بغلان است که نگران اجازه نیافتن خبرنگاران زن در بسیاری از رسانه ها است نرگس می گوید: «اگر میدانستم ما حق کار را نداریم تحصیل نمی کردم با تمام مشکلات چهار سال درس خواندیم که چه، یعنی بعد از این باید در خانه بمانیم.»

به گفته نرگس اگر دختری علاقمند رشته زراعت یا اقتصاد ویا انجنیری و ژورنالیزم باشد باید تحصیل نکند این یعنی همان اصطلاح رایج که زنان حق تحصیل و انتخاب را ندارند.

دانشگاه بغلان مراسم فراغت دانشجویان دختر این دانشگاه را به گونه جداگانه و دو روز پس از برگذاری مراسم فراغت پسران برگذار کرد.

مسوولین اشتراک کننده در این مراسم در باره یی حجاب و مسایل شرعی بیشتر تاکید می کنند.

از سوی هم شماری از استادان این دانشگاه که در این محفل فراغت حضور داشتند، از طالبان می خواهند زمینه کار را برای فارغ شده گان فراهم سازند.

این ین دختران به آمو می گویند که امسال ازمیان ۸۰۰ دانشجوی فارغ شده از دانشگاه بغلان۲۱۷ تن دختران استند.

پوهنیار گل الرحمن رحمانی ریس دانشگاه بغلان می گوید که امسال ۸۰۰ تن از دانشکده های انجنیری، زراعت، اقتصاد، ژورنالیزم، شرعیات، ادبیات و تعلیم و تربیه دانشگاه بغلان فارغ شده اند که نسبت به سال پار ۲۰ درصد کاهش را نشان می دهد

دانشجویان بغلان در حالی از دانشگاه فارغ می شوند که منابعی در میان طالبان می گویند که مقام های طالبان رایزنی های شان را در باره بسته شدن تمامی دانشگاه ها به روی دختران نهایی ساخته اند.