افغانستان

جسدهای سه تن پس از بازداشت از سوی طالبان به دست آمد

سه خانواده در کابل، غور و جوزجان طالبان را به بازداشت و قتل نزدیکان شان متهم می سازند.

در تازه ترین رویداد خانواده یی به آمو گفتند شمس الله که یک نظامی پیشین بود از خانه اش در کابل از سوی طالبان بازداشت شد و سه روز بعد طالبان به بردارش زنگ زدند و گفته اند که شمس الله خودکشی کرده است، برای تسلیمی جسدش به حوزه برود.برادر شمس الله اکنون جسد او را به طب عدلی برده است.

خانواده شمس الله می گوید ساعت ۳ بامداد روز پنج شنبه ۱۰ ماه قوس گروهی از طالبان دروازه خانه شمس الله را در ناحیه ۱۷ شهر کابل تک-تک زدند، آنان ترسیده اند و در را باز نکردند اما طالبان از راه بام همسایه داخل خانه آنان شدند و شمس الله را با خود بردند.

به گفته خانواده شمس الله طالبان او را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت کردند و به حوزه ۱۷ کابل بردند و در آنجا لت و کوب کردند. خانواده شمس الله می گوید که او در نتیجه شکنجه های سخت به قتل رسیده است. خانواده شمس الله می گوید دست ها و پا های شمس الله شکسته است و قرار است جسد او را روز سه شنبه از طب عدلی تسلیم شوند.

این خانواده می گوید که شمس الله در گذشته افسر ارتش بود اما هنگامی که طالبان قدرت را به دست گرفتند او مشغول دکان داری در پنجشیر بود، و در این اواخر دکانش نیز بسته شده بود.

در یک رویداد دیگر منابعی در فیروز کوه مرکز ولایت غور به آمو می گویند احمدخان رسولی از بزرگان قوم ولسوالی شویج غور که همراه با پسرش دو ماه پیش از سوی ماموران استخبارات طالبان بازداشت شده بود امروز دو شنبه ۱۴ قوس جسدهای شان از مربوطات شهر فیروز کوه به دست آمد.

یکی از نزدیکان آقای رسولی که نخواست از او نامی برده شود به تلویزیون آمو می گوید که ماموران استخبارات طالبان در ماه میزان این بزرگ قوم را از ولسوالی شویج که اکنون طالبان آن را « الفاروق» می نامند، بازداشت کردند و پسرش را از شهر فیروزکوه با خود برده بودند که تا کنون هیچ اطلاعی از این پدر و پسر در دست نبود.


تاهنوز علت بازداشت و قتل این بزرگ قوم همراه با پسرش مشخص نشده است.

احمدخان رسولی یکی از بزرگان پرنفوذ ولسوالی شویج در ولایت غور بود اما یک سال پیش از سرنگونی حکومت پیشین به یکی از حامیان طالبان مبدل شده بود.

از سوی دیگر منابع محلی در ولایت جوزجان میگویند که محمد یوسف باشنده روستای «هلقانی » والسوالی درزاب ولایت جوزجان که یک آموزگار بود، کشته شده است.

خانواده این آموزگار به آمو می گوید محمد یوسف در ماه جوزای سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی از سوی ماموران استخبارات طالبان با سه تن از دوستانش از بازار والسوالی درزاب بازداشت شدند، طالبان پس از یک روز دوستان محمد یوسف را آزاد کردند اما محمد یوسف به علت نپرداختن پول از قید طالبان آزاد نشد. به گفته خانواده این آموزگار طالبان به روز پنج شنبه دهم ماه قوس در یک تماس تیلفونی پدر محمد یوسف را به ریاست دادگاه جوزجان خواستند و در آنجا برایش گفته اند که فرزندش پنج ماه پیش در نتیجه بیماری جان باخته است و جسدش نیز در کابل دفن شده است.

یکی از دوستان محمد یوسف به آمو گفت ” پس از شش ماه طالبان از ریاست محکمه جوزجان بتاریخ ۱۰ قوس ساعت ۱۲ روز پنجشنبه به پدر محمد یوسف که محمد یعقوب نام دارد تماس گرفت، و گفتند که دوسیه پسرش بسته شده و باید به محکمه مراجعه کند. خانواده محمد یوسف به محکمه مراجعه کرد و طالبان برایشان گقت که محمد یوسف ۵ ماه قبل که مریض شده بود، بخاطر تداوی اور ا به کابل بردند همانجا وفات کرد و ما آنرا در پارک شهدای کابل دفن کردند”.

نزدیکان محمد یوسف می افزایند هنگامی که برادر او به طالبان گفته است که می خواهد جسد برادرش را به جوزجان انتقال دهد، طالبان او را تهدید کرده و گفته اند که « قضیه مرگ او را فراموش کنند”.

خانواده محمد یوسف می افزاید که او ۱۵ سال در مکتب «ابوذر غفاری» در والسوالی درزاب جوزجان آموزگار بود و نیز یک دکان سرافی داشت.

خانواده محمد یوسف به تلویزیون آمو می‌گوید که طالبان به آنان موضوع مریضی محمد یوسف را دروغ گفته اند او در نتیجه لت و کوب و شکنجه جان باخته است.

یک تن از نزدیکانش که نخاست نامی از وی برده شود به تلویزیون آمو می‌گوید که مدت شش ماه میشد خانواده اش او را جستجو می‌کرد و به همه ای ادارات طالبان در جوزجان و کابل بخاطر رهایی اش مراجعه کرد، اما طالبان بهانه کرده و پاسخی برای آنان ارائه نکرده بودند.

محمد یوسف ۳۷ ساله پدر چهار فرزند بود. طالبان حاضر نیستند در باره بازداشت و قتل این چهار تن چیزی بگویند.