افغانستان

حرکت ملی صلح و عدالت: سازمان ملل برای «پایان نسل کشی هزاره‌ها» اقدام کند

نهادی زیر نام « حرکت ملی صلح و عدالت» در یک نامه سرگشاده به مشاور‌‌ ویژه سازمان ملل متحد در امور پیشگیری از نسل کشی، سازمان ملل متحد خواسته است تا بر بنیاد منشور سازمان ملل برای « پایاننسل کشی هزاره ها درافغانستان» اقدام مناسب انجام دهد.

حرکت ملی صلح و عدالت در این نامه گفته است که پس از فروپاشی حکومت جمهوریت در افغانستان، بحران بشری در این کشور از جمله کشتارهای دسته جمعی، قتل‌های هدف مندانه، بازداشت‌های خودسرانه، ترور و شکنجه کارمندان حکومت پیشین بیشتر و بدتر شده است.

این حرکت با اشاره به حمله مرگ بار بر آموزشگاه کاج در غرب کابل گفته است ۵۴ دانش آموز که همه هزاره بودند در این حمله کشته شدند و ۱۱۲ تن دیگر زخمی شدند.بیشتر این قربانیان دختران بودند.

حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان، طالبان را در محافظت از هزاره‌ها در برابر این «خشونت سیستماتیک» ناکام گفته است و افزوده است که طالبان حقوق اساسی سیاسی و مذهبی هزاره‌ها را نقض کرده است.

در این نامه سرگشاده آمده است: «کشتارهای عمدی و منظم هزاره‌ها همراه با اخراج اجباری و سیاست‌های تبعیض‌آمیز توسط طالبان طبق تعاریف ارائه شده ماده اول کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی ۱۹۵۱ «همچون نسل کشی » است.»

این حرکت هر نوع نقض حقوق بشر را نکوهش کرده سه پیشنهاد اصلی را مطرح کرده است: جلوگیری از نسل کشی هزاره‌ها، شناسایی و محاکمه عاملین این رویدادها، و آغاز یک اقدام هماهنگ برای پشتیبانی از هزاره ها بربنیاد اصول جهانی سازمان ملل پیشنهاد های حرکت ملی صلح و عدالت اند.

حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان در این نامه گفته است: «ادامه درگیری ها، ناامنی ها، خشونت ها و ویرانی ها رنج های عظیمی را برای مردم و کشور ما وارد کرده است.»

شهروندان افغانستان در یک و نیم ماه گذشته کارزار «پایان نسل کشی هزاره‌ ها » را در بسیاری از کشور های جهان آغاز کرده اند.

حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان در ماه جولای امسال توسط عده‌ای سیاست مدار، مقام‌های حکومت پیشین، اعضای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشری و حقوق زن در یک نشست آنلاین اعلام موجودیت کرد.

حنیف اتمر، معصوم استانکزی، محمد محقق، نثار احمد غوریانی، جلیل شمس، جنرال خدایداد، شاکر کارگر، سلامت عظیمی، فرخ لقا اونچی زاده، شریفه زرمتی، جارالله منصوری، جماهیر انوری، مبارز راشدی، سید انور سادات، قاسم وفایی زاده، عالم ساعی، کبری دهقان، خدیجه الهام، مراد علی مراد، گلالی اچکزی، رقیه نایل، غلام حیدر علامه، عیسا مصباح، نجبیه شریفی و نور اکبری از اعضای این حرکت گفته شده اند.