افغانستان

طالبان، آزمون‌ سالانه‌ی همه مضامین صنف ۱۲ مکتب‌های دخترانه را در یک روز برگزار می‌کنند

وزارت معارف طالبان، در یک نامه‌ی رسمی، از برگزاری آزمون سالانه‌ی همه مضامین صنف دوازدهم مکتب‌های دخترانه در یک روز خبر می‌دهد.

در این نامه گفته شده‌است که در هنگام برگزاری این آزمون، هیچ مردی نباید در مکتب‌ها حضور داشته باشد و تمامی مدیران و آموزگاران در این روز باید زنان باشند.

در نامه‌ی رسمی دیگر ریاست معارف طالبان در پایتخت، به ریاست‌های معارف ولسوالی‌های چهارده‌گانه‌ی کابل دستور داده شده‌است تا آزمون سالانه‌ی دختران صنف دوازدهم را در ۱۶ قوس ۱۴۰۱ هجری-خورشیدی برگزار کنند.

در این نامه گفته شده‌است که برای مسؤولان تمامی مکتب‌ها گفته شود تا به دانش‌آموزان صنف دوازدهم‌ شان که دختران استند، اطلاع بدهند تا به روز ۱۶ ماه قوس، برای سپری کردن آزمون سالانه حاضر شوند.

بربنیاد این نامه‌های رسمی وزارت معارف طالبان، این آزمون ۱۴۰  پرسش دارد که به‌گونه‌ی تحریری گرفته خواهد شد. از هر مضمون، ده پرسش به زبان‌های فارسی و پشتو از دانش آموزان انجام خواهد شد.

 در این نامه‌ی رسمی آمده‌است که پس از سپری شدن این آزمون یک روزه، هیأت سه نفری برگه‌های آزمون هر صنف را بررسی خواهند کرد و نتایج آن، پس از پنج روز کاری، در ۲۳ ماه قوس اعلام خواهد شد.

هنوز معلوم نیست که چرا طالبان تصمیم گرفته‌اند آزمون سالانه‌ی مکتب‌های دخترانه را در یک روز برگزار کنند.

در همین حال، شماری از مدیران مکتب‌های دخترانه به خبرنگار آمو می گویند که مسؤولان وزارت معارف طالبان از تمامی مدیران مکتب‌های دخترانه خواسته‌اند که برای برگزاری آزمون  آخر سال دختران صنف دوازدهم، آماده باشند.

این مدیران مکتب‌ها گفته‌اند که طالبان از آنان خواسته‌اند تا به دختران صنف‌های دوازدهم اطلاع دهند که پس از پایان آزمون دانش‌آموزان پسر، از تمامی دانش‌آموزان دختر صنوف دوازدهم آزمون سالانه گرفته خواهد شد.

مدیران مکتب‌ها تأیید کرده‌اند که قرار است این آزمون به روز ۱۶ ماه قوس سال ۱۴۰۱ هجری-خورشیدی برگزار شود.

مدیر یک مکتب دخترانه می‌گوید: « برای دختران صنوف دوازدهم خوش‌حال استم که از بی‌سرنوشتی رهایی می‌یابند و می‌توانند بعد از سپری کردن این آزمون،  وارد دانشگاه شوند و تحصیلات شان را ادامه دهند.»

سخن‌گوی وزارت معارف طالبان محتوای این نامه‌های رسمی را نه رّد می‌کند و نه هم تأیید؛ اما می‌گوید که فردا پنج‌شنبه در مورد برگزاری این آزمون به‌گونه‌ی رسمی پاسخ خواهد داد.

گفتنی‌ست که طالبان در ۱۵ ماه گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه‌ی رفتن به مکتب را نداده‌اند، و اکنون منابعی در میان طالبان گفته‌اند که مقام های این گروه تصمیم گرفته‌اند تا دروازه‌ی تمامی دانشگاه‌ها را به روی دختران ببندند.