افغانستان

پارلمان اروپا: طالبان باید به «اپارتاید جنسیتی» پایان دهند

پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه قطعنامه‌ای را در مورد احترام به حقوق بشر در افغانستان تصویب کرد و اعلام کرد که این «عقب‌گرد خیره‌کننده» در حقوق زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان «آپارتاید جنسیتی» است.

در این قطعنامه آمده است که اعضای پارلمان اتحادیه اروپا عمیقاً از ادامه بدتر شدن اوضاع سیاسی، اقتصادی، بشری، حقوق بشری، و امنیتی در افغانستان، به ویژه برای زنان و دختران، از زمان تسلط طالبان، ابراز تاسف می کنند.

بر اساس این قطعنامه که با ۵۳۲ رای موافق تایید شد، اعضای پارلمان اروپا محدودیت‌های اعمال شده توسط طالبان بر زنان را محکوم کرده و از مقام‌های‌ بالفعل افغانستان می‌خواهند تا اطمینان دهند که تمام محدودیت‌های جنسیتی بر زنان برداشته شده و آن‌ها می‌توانند دوباره به طور فعال در زندگی عمومی در افغانستان مشارکت داشته باشند.

اعضای پارلمان اروپا همچنین تاکید کردند که برداشتن این محدودیت‌ها بر زنان باید یک شرط کلیدی برای هرگونه تعامل جامعه‌ی جهانی با طالبان باشد.

افزون بر آن، اعضای پارلمان اروپا ممنوعیت آموزش بالاتز از صنف ششم برای دختران را محکوم کردند. آن‎‌ها اعلام کردند که این ممنوعیت نقض  آشکار حق اساسی دختران برای آموزش است. آن‌ها همچنان از طالبان خواستند تا به تعهد خود برای فراهم سازی زمینه‌ی دسترسی زنان به آموزش عمل کرده و «به خود احترام گذارند».

اعضای پارلمان اروپا از طالبان خواسته اند تا ممنوعیت‌ها را لعو کنند و صنف‌های درسی را بدون تأخیر باز کنند.»

اعضای پارلمان اروپا همچنین از اتحادیه اروپا خواستند تا حمایت خود را از گروه‌هایی که در افغانستان برای دفاع از حقوق زنان و دختران، از جمله گزینه‌های آموزشی جایگزین برای دختران، کار می‌کنند، افزایش دهد. آن‌ها همچنان از اتحادیه‌ی اروپا خواسته‌اند تا نهادهای که در زمینه‌ی حقوق زنان و دختران کار می کنند را با «کمک‌های ویژه و برنامه‌های حمایتی» را تمویل کند.

این قطعنامه همچنین خاطرنشان ساخته است که  پارلمان اروپا عمیقاً متاسف است که از زمان تسلط طالبان، دسترسی به اطلاعات به طور فزاینده‌ای دشوار شده، استقلال روزنامه نگاری محدود، و سازمان‌های جامعه مدنی تحت فشار روزافزون قرار گرفته اند.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خاطرنشان کردند که آزار و اذیت هزاره‌ها «می تواند جنایت علیه بشریت» شمرده شود. اعضای پارلمان اروپا  گفته اند که «از افزایش حملات و به حاشیه راندن گروه‌های اقلیت وحشت زده شده اند.»

آن‌ها نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت گروه‌های اقلیت هزاره، هندو، سیک، مسیحی و دیگر اقلیت‌ها از زمان تسلط طالبان، و «حملات سیستماتیک و تبعیض گسترده‌» علیه آن‌ها ابراز کرده اند. آن‌ها از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اعدام‌های صحرایی و ناپدید شدن اجباری به عنوان نمونه‌های از نقض حقوق بشری اقلیت‌ها از سوی طالبان یاد کرده اند.

در حالی‌که طالبان یک کابینه‌ی سرپرست که همه اعضای آن مردان اند را منصوب کرده اند که «برخی از آن‌ها به اتهام تروریسم تحت تعقیب هستند»، پارلمان اروپا اعلام کرده است که موضع قاطع در مورد به رسمیت نشناختن حکومت بالفعل طالبان دارد.

اعضای پارلمان اروپا در این قطعنامه خاطرنشان ساخته اند که اتحادیه اروپا در مورد هرگونه تعامل سیاسی با طالبان،با توجه به معیارهای جهانی حقوق بشر برای همه و حاکمیت قانون، عمل خواهد کرد. با این حال، در این قطع‌نامه اشاره شده است که از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا کنون «همه‌ی این معیارها به سوی یک وخامت آشکار رفته اند.»

بر اساس این قطعنامه، این بدان معناست که «هیچ‌گونه مشروعیت بخشی به مقام‌های طالبان قابل توجیه نیست». این قطع‌نامه گفته است که استراتژی بلندمدت اتحادیه اروپا در مورد افغانستان باید با توجه به وضعیت کنونی و «شکست طالبان در عمل کردن به وعده‌های اولیه‌شان» تنظیم شود.

این قطعنامه تنها دو روز پس از آن صادر شد که روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، گفت که اتحادیه اروپا متعهد است «به مردم افغانستان کمک کند، نه به طالبان».

او گفت که ۱۵ ماه پس از سقوط حکومت جمهوری و تسلط طالبان، زنان به طور فزاینده‌ای از زندگی عمومی بیرون رانده می شوند و از ورود به مکان‌های عمومی منع می شوند. او در ادامه گفته بود: «طالبان می خواهند زنان نامرئی باشند. ما می‌خواهیم آن‌ها رشد کنند.»

متسولا گفت که علیرغم وعده‌های اولیه‌ی طالبان برای حمایت از حقوق زنان، پیشرفت‌های حاصل شده در افغانستان در طی دو دهه‌ی گذشته، توسط گروه حاکم به عقب برگردانده می شود.

وی همچنین افزود: «تا زمانی که زنان جایگاه شایسته خود را در جامعه بازیابند، ما به تقویت صدای آن‌ها ادامه خواهیم داد».