افغانستان

ادعای طالبان: شهروندان افغانستان از منع پخش موسیقی خوشحال اند

مسوولان وزارت امر به معروف طالبان که شنیدن موسیقی را ممنوع اعلام کرده‌اند می‌گویند که مردم از این اقدام‌شان خرسند هستند.

 این وزارت امروز پنجشنبه ۳ ماه قوس با در تویتی گفته است که «علما موسیقی را ناروا می‌دانند.

 این در حالی است که طالبان در روزهای نخست تسلط شان بر افغانستان برای شنیدن و نواختن موسیقی محدودیت وضع کردند. پخش موسیقیرا در تمام رسانه‌ها ممنوع کرده و دفتر های آواز خوانان را بستند و ساز ها را شکستند.

حسنا روفی، باشنده شهر کابل در این باره می‌گوید: «آن‌چه اسلام در مورد موسیقی فرموده شنیدن موسیقی حرام است. نوعی  موسیقیاست که انسان‌ را از آخرت دور بسازد و جملات معنا دار نداشته باشد. این که شنیدن موسیقی حماسه و شعر برای بدن و صحت مضر است صحت ندارد. بر عکس می‌تواند باعث آرامش فرد شود. اما اگر در آن افراط شود در آن صورت ناروا است.»

صفیه سهاک دانشجو نیز می‌گوید: «تفاوت بین موسیقی که مردم می‌شنوند و  ترانه‌‌هایی که دولت مردان می‌شنوند چیست؟ هر دو با عینسبک و با عین کمپوز و با عین تُن موسیقی دارد. ترانه‌ای که بخاطر وطن سروده شده و این‌ها می‌شنوند با موسیقی که در شعرش از وطن گفته شده چه تفاوتی دارد؟ که این‌ها(طالبان) یکی را حرام و دیگری را حلال می‌دانند. »

پس از تسلط طالبان بر کشور صدای موسیقی در شهرهای افغانستان شنیده نمی‌شود، شماری از خانواده ها پیش از این در مراسم خوشی در محیط های سر بسته موسیقی پخش می کردند اما اکنون هیچ کسی حق پخش موسیقی در مراسم خوشی را ندارد.

در حکومت پیشین صدای موسیقی از اماکن عمومی؛ کافی شاپ‌ها؛ رستورانت.ها و موترهای شخصی مردم به وضوح شنیده می‌شد و مردم با شنیدن موسیقی لحظاتی از مشکلات روزمره دور می‌شدند.

اما حالا پس از حاکمیت طالبان کسی جرات نمی کند در مظهر عام صدایموسیقی را بلند کند و بشنود.

روان شناسان بیشتر اوقات شنیدن موسیقی را برای درمان بیماران و آرامش روح توصیه کرده اند.

شریف الدین عظیمی، روان شناس در این باره گفت: موسیقی می‌تواندتاثیرات متفاوتی در رفتار و روان فرد داشته باشد. موسیقی می‌تواند یکفرد آرام را شاد فرد ساکت را به حرکت و فرد ناآرام را آرام بسازد.

او گفت: « موسیقی با روان انسان رابطه خوبی داشته به شرط آن که شعراش پیام مثبت داشته باشد. ما گاهی اوقات برای درمان برخی از مریضان موسیقی را توصیه می‌کنیم.» 

با این حال ماموران امر به معروف طالبان معتقدند که شنیدن موسیقیباعث ایجاد نفاق در قلب می‌شود و می‌گویند که پس از حاکمیت‌شان آمار منکرات کاهش یافته است.

طالبان در ۱۵ ماه تسلط شان بر افغانستان محدودیت های روز افزونی را برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان وضع کرده اند.