بازرگانی

بانک‌نوت‌های تازه به ارزش ۱۰ میلیارد افغانی در فرانسه چاپ می‌شود

رادیو بین‌المللی فرانسه گزارش داده‌است که مذاکرات چاپ بانک‌نوت‌های افغانی که پیش از سقوط نظام جمهوری میان بانک مرکزی افغانستان و شرکت فرانسوی چاپ پول آغاز شده بود، اکنون نهایی شده‌است.

شرکت فرانسوی Oberthur Fiduciaire با بانک مرکزی افغانستان توافق‌نامه‌ای را امضا کرده‌است که بربنیاد آن ۳۹۰ میلیون پول،  معادل ۱۰ میلیارد افغانی را چاپ خواهد کرد.

در همین حال، برخی از تحلیل‌گران مسایل مالی و بانک‌داری می‌گویند که اکثریت قاطع مردم افغانستان حساب بانکی ندارند و بیش‌تر دادوستدها با استفاده از پول، به‌گونه‌ی فزیکی انجام می‌شود و به‌همین دلیل بانک‌نوت‌های افغانی فرسوده می‌شود.

سیّر قریشی، تحلیل‌گر مسایل مالی و بانک‌داری می‌گوید: «هدف از چاپ بانک‌نوت‌های جدید این است که مردم افغانستان به‌شدت به‌پول نقد متکی هستند؛ زیرا مصرف کنندگان تقریبن هر چیزی را که می‌خرند، برایش پول نقد می‌پردازند.»

او در ادامه گفت: «بانک مرکزی افغانستان نزدیک به ۲سال پیش، با یک شرکت آلمانی چاپ ۱۰۰ میلیارد افغانی را قرارداد کرد که آن شرکت پول را به این بانک تحویل داد و سپس بانک مرکزی افغانستان، قرارداد دیگری را با شرکت پولندی منعقد کرد. این‌ شرکت در آغاز سال، ۴۰ میلیارد دالر فرستاد و هم‌چنان در بسته‌ی جدیدی که به افغانستان آمد، نزدیک به ۱۰ میلیارد افغانی بود. آخرین قرارداد هم با شرکت فرانسوی امضا شد که این شرکت در زمان تسلط طالبان به افغانستان، تا حالا هیچ پول نقدی را به بانک مرکزی افغانستان تحویل نداده‌است.»

سیّد مسعود، تحلیل‌گر مسایل اقتصادی به این باور است که چاپ بانک‌نوت‌های جدید، مشکل نقدینگی یا کمبود پول در بازار را برطرف می‌کند.

او می‌گوید: «این مسئله بسیار خوب است که خلای نقدینگی را از بین می‌بَرد. بسیار جالب است که بین شرکت‌های فرانسوی با افغانستان، تماس وصل می‌شود و آن‌ها می‌خواهند که مشکل نقدینگی را از بین ببرند. از بین بردن خلای نقدینگی و پول مندرس کار بسیار خوبی است.»

پیش از این، یک شرکت پولندی، ۱۰ میلیارد افغانی بانک‌نوت‌های جدید را چاپ و روند انتقال آن را به افغانستان آغاز کرده‌است.

یک عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان گفته‌است که امریکا تضمین‌های لازم را به این شرکت‌ها داده‌است تا به‌خاطر همکاری با بانک مرکزی افغانستان، زیر پی‌گرد قرار نگیرند.

نخستین محموله‌ی بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده، ۱۰ روز پیش به افغانستان رسید و انتظار می‌رود این پول‌ها، جاگزین بانک‌نوت‌های فرسوده در بازارهای کشور شود.