افغانستان

اظهارات ضدونقیض درباره عملیات شب گذشته طالبان در شمال کابل

باشندگان منطقه‌ی پنج‌صد فامیلی در ناحیه پانزدهم شهر کابل شنبه شب از شنیدن صدای تیراندازی متواتر و انفجار خبر دادند. آنان می‌گویند که تیراندازی حوالی ساعت ۱۰ شب در این بخش کابل آغاز شده بود.

نافع تکور، سخنگوی طالبان برای وزارت داخله، شنبه شب به آمو گفت که این یک عملیات تصفیه‌ای است، اما از ارائه جزییات بیشتر در این باره خودداری کرد.

یک منبع از میان طالبان به آمو گفت که این عملیات در برابر گروهی از افراد وابسته به داعش که در این بخش جابه‌جا شده بودند، راه‌اندازی شده است.

باشندگان منطقه پنج‌صد فامیلی می‌گویند که بسیاری از آنان در خواب بودند که در کوچه هفتم خراسان (در شمال کابل) تیراندازی آغاز شد.

علی احمد، باشنده کابل، در این باره گفت:‌ «همه خانواده در خواب بودیم. یک‌بارگی صدای تیراندازی شنیده شد. ما از خواب برخاستیم. اطفال ترسیده بودند، حالت خیلی وحشت‌ناک بود و شدت صدای تیراندازی هر لحظه بیش‌تر می‌شد.»

شماری از این باشندگان وجود افراد وابسته به داعش در این بخش کابل را رد می‌کنند و ادعا می‌کنند این عملیات «برای هدف قرار دادن شماری از باشندگان شمال کابل» راه اندازی شده بود.

صفی‌الله، باشنده محل، می‌گوید: «خانه‌ای که در آن از سوی طالبان عملیات صورت گرفته بود، همه‌ای ‌شان مردم پنجشیر بودند که کشته شدند.»

به گفته‌ی صفی‌الله، طالبان این افراد را به اتهام همکاری با جبهه‌ی مقاومت کشته‌اند.

یک باشنده دیگر پنج‌صد فامیلی که از بهر مسایل امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید: «عملیات تصفیه‌ای دی‌شب برای نسل‌کشی انجام شده‌است. در پنج‌صد فامیلی داعش از کجا شد؟ داعش در شرق افغانستان است. این‌جا همه مردم عام زندگی می‌کنند. کسانی که دی‌شب کشته شده‌اند، همه افراد بی‌گناه بودند، این کار طالبان نسل‌کشی است. اولین بار هم نیست. چندین بار دگر نیز طالبان در این مناطق عملیات‌هایی را راه‌اندازی کرده‌اند که کشته شدگان آن همه افراد بی‌گناه بودند.»

باشنده دیگر نیز با شرط حفظ هویت‌اش ادعا می‌کند که در عملیات شب گذشته طالبان افراد ملکی کشته شده‌اند.

او می‌افزاید: «عملیات دی‌شب گروه طالبان به‌بهانه‌ی عملیات بالای داعش، بالای خانه‌های باشندگان شهر کابل که تقریبن همه تاجیکان و از شمال کابل، کاپیسا و پنجشیر اند، صورت گرفته‌است، ازکوچه‌ی اول تا آخرین کوچه، به‌ویژه کوچه‌ی ششم وهفتم خراسان، پنجشیریان زندگی می‌کنند.»

این باشنده شمال کابل ادعا می‌کند که در این عملیات سه غیرنظامی در حالت خواب در خانه‌های شان، جان باخته‌اند.

طالبان پس از این رویداد در باره جزییات آن به رسانه‌ها چیزی نگفته اند. یک سخنگوی این گروه به درخواست آمو در باره این رویداد نیز پاسخی ارائه نکرد.