افغانستان

ناخشنودی مردم از فرمان جدید طالبان به‌خاطر نصب کمره‌های امنیتی

شماری از باشندگان کابل، از نصب کمره‌های امنیتی مدار بسته بالای خانه‌های شان انتقاد می‌کنند و می‌گویند که این کار طالبان، نظارت بر مردم و نقض حقوق شهروندی است؛ اما طالبان دلیل این کارزار را تأمین امنیت مردم می‌دانند .

خالد زدران، سخن‌گوی پولیس طالبان در گفت‌وگو با تلویزیون ملی زیر اداره‌ی طالبان گفته‌است که در چند هفته‌ی پسین، بیش از ۲ هزار کمره‌ی امنیتی را در ناحیه‌ی پانزدهم شهر کابل نصب کرده و در تلاش هستند تا این دوربین‌ها را در تمام نقاط شهر وصل کنند که واکنش مردم را در پی داشته‌است .

نقض حریم خصوصی از سوی طالبان

خان محمد، باشنده‌ی ناحیه‌ی پانزدهم شهر کابل می‌گوید که از این اقدام طالبان راضی به‌نظر نمی‌رسد و می‌افزاید: «بعد از این، مردم حتا در خانه‌های خود آرامش نخواهند داشت و این اقدام طالبان سبب ترس و دل‌هره‌ی آن‌ها شده‌است.»

محمد می‌افزاید: «درحالی که طالبان از تأمین امنیت در شهر خبر می‌دهند، پس نصب کمره‌های امنیتی برای چیست؟»

نصب دوربین‌های مدار بسته، افزایش فشار مالی بر خانواده‌ها

یکی دیگر از ساکنان کابل می‌گوید که از صبح تا شام کار می‌کند که پول چند نان خشک را برای فرزندانش تهیه کند و توانایی پرداخت هزینه‌ی اضافه را ندارد.

وی در ادامه گفت: «طالبان در شهرک ما بالای خانه‌ها به‌صورت جبری کمره نصب کرده‌اند. وکیل بلاک از من مبلغ ۵۰۰ افغانی گرفت؛ درحالی که سخن‌گوی پولیس اظهار داشت که نصب این کمره‌ها به‌صورت اختیاری است.»

در همین حال، آگاهان حقوقی می‌گویند که حریم خصوصی افراد بربنیاد قانون و احکام شرعی مصون است .

سبحان مصباح، حقوق‌دان باورمند است که: «هیچ‌کس و حتا دولت نمی‌تواند در امور شخصی مردم مداخله کند، به جز آن‌که خود فرد اجازه بدهد و یا حکم محکمه‌ی با صلاحیت را داشته باشد.»

او در ادامه گفت: «نصب کمره‌های مداربسته که حریم خصوصی افراد را زیر ثأتیر قرار بدهد و اشخاص با وجود آن‌ها احساس امنیت نکنند، نقض قانون است و باید از این موارد جلوگیری شود و در غیر آن محدودیت بالای حقوق اساسی اتباع است.»

با این حال، آگاهان سیاسی می‌گویند که نصب کمره‌های امنیتی بالای حریم خصوصی، بحث بزرگی است و این موضوع باید توسط پارلمان و رأی مردم تصویب شود .

احمدخان اندر، آگاه سیاسی باور دارد که: «نصب کمره‌ها در کشوری که جنگ، ناامنی و حملات تروریستی بیش‌تر باشد، نتیجه‌ی مطلوبی ندارد و برای این بخش، تیم فعال و مسلکی نیاز است تا بتواند آن را کنترول کند.»

او در ادامه گفت: «به زور و جبر نمی‌شود و باید خود مردم اجازه بدهند که کمره‌های امنیتی بالای خانه‌های شان نصب شود و اولویت باید به اداره‌های دولتی داده شود.»

با وجود آن‌که شهر کابل همواره گواه ناامنی، انجام قتل‌های هدف‌مند، حمله‌های انفجاری مرگ‌بار و دزدی‌های مسلحانه بوده‌است؛ اما پس از بازگشت دوباره‌ی طالبان به‌قدرت این روی‌دادها کاهش نیافته؛ بلکه افزایش هم یافته‌است. بیش‌تر از ۱۵ ماه از تسلط طالبان بر کشور می‌گذرد با این حال قتل‌های مرموز و سایر جرایم جنایی کاهش پیدا نکرده‌است .

به گفته‌ی مردم، طالبان در تأمین امنیت مردم ناتوان هستند و هر بار به‌بهانه‌های گوناگون، فشارها و محدودیت‌ها را بیش‌تر می‌کنند که بیش‌تر نقض در راستای حریم خصوصی مردم و ایجاد سیاست نادرست در برابر مردم بوده و شهروندان کشور را وحشت‌زده می‌سازد ،همانند برنامه‌ی تلاشی خانه به‌خانه از سوی طالبان و حالا نصب کمره‌های امنیتی مدار بسته بالای خانه‌های مردم .