افغانستان

نظرسنجی جهانی گالوپ: افغانستان ناامن‌ترین کشور جهان در سال ۲۰۲۱

بربنیاد آخرین نظرسنجی جهانی گالوپ، پیرامون ادراک مردم در مورد امنیت و باور شان به‌حاکمیت قانون در سال ۲۰۲۱، سنگاپور با ۹۶ امتیاز در بالاترین و افغانستان با ۵۱ امتیاز در پایین ترین رده‌ی امنیت قرار گرفته‌است.

هر چند هر دوی این کشورها در سال ۲۰۲۰ به‌دلیل همه‌گیری کرونا مورد بررسی قرار نگرفته‌اند؛ اما در سال‌های گذشته، سنگاپور تقریبن همواره بالاترین امتیاز این شاخص را دریافت کرده و افغانستان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ کمترین امتیاز این شاخص را دریافت کرده بود.

با آن‌که افغانستان در سال۲۰۲۱ در پایین‌ترین رده‌ی این نظرسنجی قرار گرفته است؛ اما نسبت به‌سال ۲۰۱۹ که در این شاخص ۴۳ امتیاز دریافت کرده‌است، در وضعیت بهتری از نظر امنیت قرار دارد.

شاخص گالوپ در حالی افغانستان را در سال ۲۰۲۱ بررسی کرده‌است که در ماه اگست این سال، تسلط طالبان بر کشور کامل شد و ایالات متحده نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد. هرچند کشور در آشوب بود؛ اما پایان یورش طالبان به‎‌کاهش قابل توجه خشونت انجامید.

براساس گزارش گالوپ، مردم افغانستان کمترین احساس امنیت را دارند.

از هر ۱۰ نفر ۷ نفر در سراسر جهان گفته‌اند که از قدم‌زدن در محل زندگی خود در هنگام شب، احساس امنیت می‌کنند.

هرچند این احساس در سنگاپور در میان مردم ۹۳ درصد و در افغانستان تنها ۳۱ درصد است.

پس از افغانستان، مردم اکثر کشورهای امریکای لاتین و کشورهای مناطق صحرای افریقا، از قدم‌زدن در هنگام شب احساس امنیت ندارند.

در کشورهایی که از ره‌گذر اقتصادی توسعه یافته‌اند و دارای حاکمیت قوی قانون استند، بیش‌تر مردم احساس امنیت بالا دارند.

سازمان ملل متحد اعلام کرده‌است که احساس ناامنی در ملاءعام، می‌تواند از اساس، احساس رفاه را از بین ببرد و اعتماد در جامعه را خدشه‌دار کند و به‌مانعی برای توسعه تبدیل شود.