فرهنگ و هنر

برگزاری نمایش‌گاه هنری به‌مناسبت گرامی‌داشت از هفته‌ی هنر در بدخشان

شماری از دانش‌جویان دختر و پسر، به‌پشتیبانی کتاب‌سرای اورانوس در بدخشان، به‌مناسبت گرامی‌داشت از «هفته‌ی هنر»، نمایش‌گاه کتاب، نقاشی و خوش‌نویسی را راه‌اندازی کردند.

برگزار کنندگان این نمایش‌گاه، هدف از برگزاری آن را تشویق جوانان به‌هنر و زنده نگهداشتن فرهنگ مطالعه در میان جوانان می‌دانند.

داکتر گیتی فرح، مسؤول کتاب‌سرای اورانوس در این مورد می‌گوید: «نمایش‌گاه ما سه بخش نقاشی، خطاطی و کتاب دارد و ما با راه‌اندازی این نمایش‌گاه‌، می‌خواهیم جوانان مستعد را تشویق کنیم تا استعداد خود را جدی بگیرند.»

برگزار کنندگان این نمایش‌گاه، با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان جوان تأکید می‌کنند که ترویج فرهنگ مطالعه در میان قشر دانش‌جو در این ولایت، از اهدافی است که آن‌ها آن را دنبال می‌‌کنند.

فهیمه و پیمانه، از برگزار کنندگان این نمایش‌گاه می‌گویند: «ما امروز، به‌همکاری کتاب‌سرای اورانوس، نمایش‌گاه فرهنگی و هنری را برگزار کردیم و هدف ‌مان ترویج فرهنگ مطالعه و شناساندن هنر بود؛ چون هفته‌ی پیش رو، هفته‌ی هنر است و ما خواستیم با راه‌اندازی این برنامه، از این روز تجلیل کنیم.»

آنان می افزایند: «فرهنگ کتاب‌خوانی در بدخشان کم‌رنگ شده و خواست ما راه‌اندازی این‌گونه
نمایش‌گاهها، جهت تشویق جوانان به کتاب‌خوانی است. در شرایط کنونی جوانان، به‌خصوص دختران، نیاز به‌حمایت بیش‌تر دارند تا بتوانند استعدادهای شان را به‌نمایش بگذارند.»

درهمین حال، فرهنگیان بدخشان با استقبال از برگزاری این نمایش‌گاه هنری می‎گویند که بخش زیادی از فرهنگیان بدخشان، پس از تحولات پسین کشور را ترک کرده‌اند؛ اما با آن‌هم کسانی هستند که تلاش دارند، فرهنگ این ولایت را با راه‌اندازی این‌گونه برنامه‌ها زنده نگه دارند.

رویا شهدیس یکی از بازدیدکنندگان که به این نمایش‌گاه آمده‌است، می‌گوید: «در شرایطی که ما در خانه استیم، برگزاری چنین نمایش‌گاهی برای روحیه‌ی ما بسیار خوب است و نمی‌گذارد که از کتاب دور بمانیم.»

وی می‌افزاید: «خواست من از طالبان این است که بگذارند ما زندگی کنیم، کار کنیم و درس بخوانیم. این حق همه‌ی ما است. ما به‌جز خواستن حق خود، خواسته‌ی دیگری نداریم.»

در همین حال، مسؤولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، با اعلام پشتیبانی از حرکت‌های فرهنگی می‌گویند که برنامه‌های زیادی برای رشد هرچه بیش‌تر کارهای هنری در آینده دارند.

از هفته‌ی هنر درحالی در بدخشان گرامی‌داشت می‌شود که هنرمندان کشور در یک‌سال پسین، با مشکلات بسیاری دست به‌گریبان بوده‌اند و محدودیت‌های طالبان به آنان اجازه‌ی رشد و فعالیت را نداده‌است.