افغانستان

برخی از پناه‌جویان کمپ ابوظبی از مشکلات روانی رنج می‌برند

شماری از پناه‌جویان افغانستان که به‌تازگی از کمپ ابوظبی به کانادا رفته‌اند، می‌گویند که برخی از پناه‌جویان که در کمپ ابوظبی در امارات متحده‌ی عربی بودوباش دارند، از مشکل روانی رنج می‌‌برند.

کمپ ابوظبی در امارات که به‌شهرک «بشردوستانه»‌ی امارات متحده‌ی عربی معروف است، نزدیک به یک‌سال است که میزبان صدها پناه‌جو از افغانستان است؛ پناه‌جویانی که پس از سقوط نظام جمهوریت، در برنامه‌ی خروج از افغانستان، در این کمپ مسکن‌ گزین شده‌اند.

رویترز در گزارشی نوشته‌است که شماری از پناه‌جویان حاضر در کمپ ابوظبی، روزهای گذشته، در اعتراض به‌ر وشن نبودن سرنوشت‌شان، راه‌پیمایی کرده‌اند.

این درحالی است که شماری از پناه‌جویانی که به‌تازگی از ابوظبی به کانادا منتقل شده‌اند، می‌گویند که بسیاری پناه‌جویان در کمپ ابوظبی، دچار مشکلات روانی شده‌اند.

صیام، یکی از این پناه‌جویان که به کانادا منتقل شده‌است، گفت: «پناه‌جویان در آن‌جا، از نظر روحی آسیب دیده‌اند و از بیماری‌های روانی رنج می‌برند. بیش‌تر آن‌ها آرزوی کار برای افغانستان را داشتند؛ اما اکنون رویای آن‌ها، خارج شدن از کمپ ابوظبی است.»

در همین حال، شماری از مقام‌های امارات متحده‌ی عربی می‌گویند که خدمات مسکن، مراقبت‌های پزشکی، غذا، آموزش و مشاوره را به‌ پناه‌جویان ارائه کرده‌است.

رویترز به نقل از برخی از مقام‌های امارات متحده‌ی عربی گفته‌است که ۸۵ درصد پناه‌جویان افغانستان در کمپ ابوظبی اسکان داده شده‌است.

یک مقام اماراتی در این باره گفت: «امارات متحده‌ی عربی، به‌همکاری با سفارت ایالات متحده‌ی امریکا، برای رسیدگی به‌مسافران و برقراری ارتباط با هم‌تایان امریکایی‌اش، در تلاش برای اسکان به‌موقع پناه‌جویان باقی‌مانده‌ طبق توافق اولیه است.»

در میان راه‌پیمایان کمپ ابوظبی، کودکان و بانوان نیز حضور داشتند. آن‌ها شعار می‌دادند که آزادی می‌خواهند. در یکی از شعارها که توسط معترضان حمل می‌شد، نوشته شده بود: “زنان از نظر ذهنی رنج می برند”.

شماری از پناه‌جویان ساکن در کمپ ابوظبی می‌گویند که زمان مشخصی برای بیرون شدن از این کمپ وجود ندارد.

بیش از یک‌سال می‌شود که پناه‌جویان افغانستان در کمپ ابوظبی نگه‌داری می‌شوند و بیش‌تر آنان، کانادا را برای ادامه‌ی زندگی‌شان انتخاب کرده‌اند.