افغانستان

دبیرکُل سازمان ملل خواهان پایان «معافیت آشکار» برای افراد طالبان شد

آنتونیو گوترش دبیرکُل سازمان ملل متحد در گزارش سه ماهه‌اش درباره‌ی افغانستان، نگرانی جدی خود را از «معافیت آشکار» برای افراد طالبان با توجه به کشتارهای فراقانونی و شکنجه آنها در افغانستان ابراز کرد و خواهان بازپرسی از این افراد شد.

آقای گوترش که روز دوشنبه در نشست شورای امنیت که با موضوع افغانستان برگزار شده بود، سخن می‌گفت، افزود: «معافیت آشکار اعضای طالبان در حالی که آن‌ها اقدام به کشتارهای فراقانونی، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه‌ی کارمندان حکومت پیشین، اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان و افراد متهم به وابسته‌گی به داعش و جبهه‌ی مقاومت می‌کنند، مایه‌ی نگرانی عمیق است.»

او افزود که طالبان باید به تعهدات عمومی خود در مورد احترام گذاشتن به حقوق بشر -به ویژه عفو عمومی- پای‌بند باشند و کسانی را که دست به نقض حقوق بشر می‌زنند، مورد بازپرس قرار دهند.

زنان

وی بار دیگر از طالبان خواست تا از حقوق اساسی تمام شهروندان افغانستان -به ویژه زنان و دختران- حفاظت نمایند.

گوترش در ادامه گفت که احکام صادر شده از سوی طالبان، زندگی زنان را محدود می‌سازد و این احکام به‌ صورت جمعی، محیط را برای بانوان در افغانستان تنگ می‌سازد.

گوترش افزود: «من از مقام‌های طالبان می‌خواهم که در قوانین حجاب اسلامی و داشتن محرم برای زنان بازنگری کرده و ماهیت توصیه‌ای و اجباری آن را مشخص بسازند تا مشارکت زنان در همه جنبه‌های زندگی مشمول تحصیل و‌ کار را، تسهیل کند.»

دبیرکُل سازمان ملل تأکید کرد که دست‌رسی زنان به آموزش با کیفیت، در پیش‌رفت و بازسازی افغانستان نقش مهمی دارد.

او گفت که طالبان باید به تعهدات افغانستان به حیث یک کشور عضو این سازمان و اصول و معیارهای بین‌المللی، در مورد تبعیض و‌ نابرابری عمل کنند.

رسانه‌ها

وی در ادامه در باره‌ی محدودیت‌های اِعمال شده بر رسانه‌ها در افغانستان گفت که گزارش‌ها در مورد اِعمال محدودیت‌ها در فعالیت رسانه‌های دیداری و‌ شنیداری در کنار مشکلات شدید مالی رسانه‌ها در این کشور، کماکان ادامه دارد.

دبیرکُل سازمان ملل متحد تأکید کرد: «گزارش‌ها می‌رسانند که طالبان دو رسانه را در کابل به دلیل نپرداختن صرفیه‌ی برق و مالیات ‌شان بسته‌اند.»

گوترش گفت که محدود شدن روز افزون فضای مدنی افغانستان در نتیجه‌ی فشارهای مداوم طالبان، مایه‌ی نگرانی است.

او از طالبان خواست تا امنیت خبرنگاران و ‌اعضای جامعه‌ی مدنی را تضمین کنند.

امنیت

دبیرکُل سازمان ملل متحد گفت که وضعیت امنیتی، به‌ویژه حمله‌های داعش، درگیری‌های مکرر مخالفان مسلح با نیروهای طالبان و ادامه‌ی حضور گروه‌های هراس‌افگن خارجی در افغانستان، روند نگران‌کننده‌ای را در ماه‌های پسین نشان می‌دهد.

او گفت که تعهد طالبان به اطمینان از این‌که هیچ گروه یا فردی از خاک افغانستان برای تهدید امنیت کشورهای دیگر استفاده نخواهد کرد، باید از طریق اقدام‌‌های مشخص ادامه یابد.

دبیرکُل سازمان ملل متحد گفت که یوناما روی‌دادهایی را که در مجموع ۱۱۹ غیرنظامی کشته و ۴۴۰ نفر در افغانستان زخمی شده‌اند، مستند کرده‌است.