افغانستان

ساخت یک جاده خاکی با هزینه شخصی مردم در پروان

باشندگان دره‌ی وازغر ولسوالی سیاه‌گِرد ولایت پروان ۱۴ کیلومتر جاده را به هزینه‌ی شخصی شان ساختند.

باشندگان این دره می‌گویند که به دلیل جنگ‌ میان طالبان و نیروهای امنیتی حکومت پیشین، آنان از ساخت جاده محروم شده بودند و تصمیم گرفتند تا روستا به‌روستا از مردم پول جمع‌آوری کنند و برای روستای شان جاده بسازند.

سیدآغا باشنده‌ دره‌ی وازغر ولسوالی سیاه‌گرد ولایت پروان می‌گوید: «طالبان تنها برای ما “اسکواتور” دادند، ما از پولی که مسجد به‌ مسجد جمع‌آوری کرده بودیم، تیل و دیگر لوازم ضروری خریدیم و خوش‌بختانه این سرک ساخته شد.»

مهرآقا یکی دیگر از باشندگان این دره از طالبان می‌خواهد تا این جاده را قیرریزی کنند.

او می‌افزاید: «چیزی را که در توان مردم عام بود انجام دادند. سرک ما باید قیر ریزی شود و مردم ما نیازمند ساختن یک کلینیک صحی استند.»

در همین حال مولوی عبدالعلیم احمد، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان برای ولایت پروان می‌گوید که نبود جاده، مشکلات فراوانی را به باشندگان دره‌ی وازغر ایجاد کرده بود و سالانه بیش‌ترین محصولات کشاورزی آنان در مسیر راه از بین می‌رفت.

هم اکنون بیش از ده دره در ولایت پروان جاده ندارد و باشندگان این دره‌ها مجبور استند تا ساعت‌ها راه را پیاده بروند و در بیش‌تر مواقع بیماران را تا جاده‌ی عمومی بالای مرکب انتقال دهند.