افغانستان

استقبال طالبان از کمک ۳۲۷ میلیون دالری امریکا به افغانستان

ایالات متحده امریکا از اختصاص بسته کمکی ۳۲۷ میلیون دالری به افغانستان خبرداد. اقدامی که با استقبال طالبان مواجه شده است.

وزیر خارجه امریکا می‌گوید که این کمک‌ها از طریق سازمان‌های بشردوستانه در افغانستان به مصرف خواهد رسید.

آنتونی بلنکن؛ وزیر خارجه امریکا در این باره گفت: «این کمک‌های ایالات متحده به حمایت از واکنش‌های بشردوستانه گسترده در افغانستان و کشورهای همسایه از طریق سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی ادامه خواهد یافت‌.»

انتظار می‌رود که این کمک جدید امریکا در بخش‌های خدمات بهداشتی و تامین مالی اضطراری مردم افغانستان که در بیرون از کشور زندگی می‌کنند، هزینه شود.

در همین حال حکومت طالبان از این کمک‌های امریکا استقبال کرده است.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد در این باره گفت: «ما از کمک‌های جامعه جهانی به شمول امریکا استقبال می‌کنیم. این کمک‌ها بسنده نیست، امریکا باید دارایی‌های افغانستان را آزاد سازد تا اقتصاد افغانستان رشد کند.»

از سویی هم، برخی آگاهان اقتصادی رقابت کشورها به ویژه امریکا و چین را برای ارایه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان مهم می‌داند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی تاکید کرد: «این کمک‌ها بسیار خوب است. هر قدر رقابت بین کشورها برای ارایه کمک‌ها به افغانستان ایجاد شود، به سود کشور است.»

پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان این چندمین بار است که امریکا به افغانستان کمک می‌کند. پیش از این، ایالات متحده امریکا نزدیک به ۵۰۰ میلیون دالر به افغانستان تعهد کمک کرده است.