افغانستان

نبود یونیفورم مشخص برای افراد طالبان معضلی برای مردم

افراد طالبان در یک‌سال پسین پس از سقوط نظام جمهوریت تاکنون یونیفورم مشخص نداشته‌اند. هرچند که طالبان تاکنون چند بار از تلاش برای برطرف کردن این مشکل سخن گفته‌اند، اما این معضل هنوز پابرجاست.

شماری از شهروندان کشور می‌گویند که مشخص نبودن یونیفورم افراد طالبان، به ویژه آنانی که مسوولیت تامین امنیت مردم را دارند، سبب بی‌اعتمادی بر افراد این گروه شده و به نگرانی‌های مردم افزوده است.

آنان می‌گویند که افراد پولیس طالبان آشنایی لازم درباره وظایف‌شان، به ویژه قوانین کشور را ندارند.

عبدالغفور باشنده‌ی شهر کابل می‌گوید: «متأسفانه افرادی که در سطح شهرها مصروف تأمین امنیت هستند، اصلن آموزش‌ دیده نیستند و نمی‌دانند که با اقشار مختلف جامعه چگونه برخورد کنند. علاوه بر این‌که پولیس باید آموزش ببیند که در سطح شهر چگونه با مردم و مجرمان برخورد کند، نیاز است تا آگاهی لازم را در قسمت چگونه‌گی کنترول وضعیت مطابق با قانون داشته باشد.»

غلام حیدر باشنده‌ی شهر هرات نیز در ای باره می‌گوید: «ما نگران هستیم؛ چون شماری از افراد سلاح‌ به‌دست که مربوط به نیروهای امنیتی هستند، از قوانین آگاهی ندارند. با وجود آن‌که نیروهای پولیس تطبیق کننده‌ی قوانین هستند. دولت (اداره‌ی طالبان) باید در نخست برای نیروهای پولیس در مورد قوانین آگاهی لازم را بدهد؛ اما متأسفانه این نیروها اصلن به‌ قوانین باور ندارند.»

مردم در هرات معتقدند که اگر افراد امنیتی طالبان لباس یک‌دست و مشخص داشته باشند، مردم احساس آرامش خواهند کرد.

نداشتن یونیفرم مشخص زمینه سوءاستفاده از نام پولیس را فراهم می‌کند

در همین حال آگاهان می‌گویند که نبود یونیفورم مشخص برای افراد طالبان به ویژه پولیس این گروه، زمینه‌ وقوع جرم و استفاده‌ی سوء دیگران از نام پولیس را فراهم می‌کند.

معروف بیان‌گر، آگاه مسایل نظامی می‌گوید: «در صورت نبود یونیفورم نزد افراد امنیتی (طالبان)، بین آن‌ها و گروه‌های جنایت‌کار تفکیکی به نظر نمی‌رسد و هر فرد مجرم می‌تواند با استفاده از سلاح تحت نام طالبان دست به جرم و جنایت بزند.»

فعالان جامعه مدنی نیز در این باره می‌گویند که اداره‌ی طالبان باید پولیس را به‌ گونه‌ی ساختاری در جامعه ایجاد کند تا میان مردم و نیروهای امنیتی اعتماد و باور برقرار شود.

اشرف سادات، فعال جامعه‌ی مدنی پیشنهاد می‌کند که باید در مسلکی‌سازی افراد امنیتی طالبان و تهیه‌ی یونیفورم مشخص برای‌ آنان توجه جدی صورت گیرد.

کندهار و کندز

این درحالی است که در برخی ولایت‌های کشور پولیس طالبان در سطح شهرها لباس مشخص دارند و با امکانات نظامی مجهز هستند؛ اقدامی که مردم را از سردرگمی خارج کرده‌است.

به گفته‌ی باشندگان ولایت‌های کندهار و کندز، در گذشته افراد امنیتی طالبان هیچ یونیفورم مشخصی نداشتند و بین آنان و افراد شخصی هیچ تفاوتی وجود نداشت و در حال حاضر این افراد با لباس نظامی و یونیفورم مخصوص مجهز شده‌اند.

سید رسول، باشنده‌ی شهر کندهار می‌گوید: «این به نفع مردم است که به نیروهای امنیتی یونیفورم داده شود و بهتر است تا افراد‌ی که دزدی می‌کنند معلوم شوند.»

نداشتن یونیفرم مشخص، عدم آشنایی با قانون و عدم آگاهی از وظایف مسلکی پولیس تنها انتقادی نیست که به نیروهای پولیس طالبان وارد است. از هفته‌ها قبل نیروهای طالبان بازرسی خانه به خانه را در شهرهای مختلف کشور آغاز کرده‌اند. نبود نیروهای زن در میان آنان برای ورود به حریم خصوصی مردم انتقادهایی را به همراه داشته است. هرچند در دوره جمهوریت نیروهای امنیتی زن به مجرمان زن رسیدگی می‌کردند و همراه با نیروهای امنیتی مرد در ماموریت‌ها حضور می‌یافتند، اما درحالی که یک‌سال از بازگشت طالبان می‌گذرد؛ زنانی که در ساختار نیروهای امنیتی بودند خانه‌نشین شده‌اند.