افغانستان

صدها هزار افغانی زیان در آتش‌سوزی بازار لیلامی فروشی شهر کابل

برخی از دکان‌داران بازار لیلامی در مکروریان چهارم می‌گویند که آتش‌سوزی پس از ساعت سه بامداد آغاز شد و بیش از سه ساعت ادامه داشت.

آتش‌سوزی در بازار مکروریان چهارم خساره‌های زیادی به مردم وارد کرده‌است. در این بازار بیش‌تر دکان‌های لیلامی فروشی، میوه و سبزی فروشی آتش گرفتند و مالکان این دکان‌ها تمام داروندار خود را از دست دادند.

منابع می‌گویند که دامنه آتش‌سوزی گسترده بوده و هنوز علت آن روشن نیست‌.

در این بازار، بیش از ۱۰۰ دکان لیلامی فروشی و ده‌ها دکان میوه و سبزی فعالیت داشتند. برخی از دکان داران می‌گویند که در این آتش‌سوزی، صد‌ها هزار افغانی زیان دیده‌اند.

ایمل، یکی از دکان‌داران در این باره گفت: «در این‌جا به بهای ۳۰۰ هزار افغانی میوه داشتم، هم در دکان و هم در گُدام که همه از بین رفت و غیر از زغال دیگر چیزی نمانده‌است. اطفاییه هم به موقع نرسید.»

یکی دیگر از دکان‌داران که در این بازار لباس لیلامی می‌فروخت، می‌گوید که در این آتش‌سوزی بیش از یک میلیون افغانی زیان دیده‌است.

این فروشنده‌ی لباس لیلامی در بازار مکروریان تاکید کرد: «شب دکان را بند کردیم و سه‌ونیم بجه‌ی بامداد خبر شدیم که دکان‌ها آتش گرفته‌است. دو تا سه ساعت آتش سوزی ادامه داشت. ترکاری فروشی، لیلامی، سلمانی و میوه هیچ یک سالم نمانده‌است.»

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از طالبان می‌خواهد که سیستم آتش‌نشانی را با معیارهای بین‌المللی آماده کنند تا آتش به موقع خاموش شود.

خان‌جان الکوزی، عضو هیأت مدیره‌ی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «دلیل آتش سوزی روشن نیست؛ اما بدبختی این است که مارکیت‌ها معیاری ساخته نشده‌اند.»

پیش از این، در سال ۱۴۰۰ خورشیدی ساختمان تجارتی شاهین در مکروریان چهارم نیز آتش گرفت و دکان‌داران صدها هزار افغانی زیان دیدند.

در این بازار (مارکیت) یک مکتب خصوصی، درمان‌گاهِ سراپا و برخی از فروشگاه‌ها در آتش سوختند.

این درحالی است که شهرداری کابل با امکانات آتش‌نشانی (اطفاییه) پیش‌رفته مجهز نیست و همه ساله پایتخت افغانستان گواه آتش‌سوزی‌های گسترده در بازارهای این شهر است.