افغانستان

نماینده جدید سازمان ملل برای افغانستان مشخص شد 

رئیس جمهور پیشین قرغیزستان به عنوان نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان تعیین شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد، روزا اوتانبایوا، رئیس جمهور پیشین قرغیزستان را به عنوان نماینده ویژه و رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما، تعیین کرده است. خانم اوتانبایوا در میان سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ رئیس جمهور قرغیزستان بود. 

پیش از آن، او به عنوان عضو مجلس نمایندگان و معاون نخست وزیر آن کشور انجام وظیفه کرده است. 

خانم اوتانبایوا، دومین زنی است که به عنوان نماینده‌ی ویژه‌ی دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان تعیین می‌شود. 

پیش از او دیبورا لاینز، اهل کانادا این سمت را بر عهده داشت. دوره‌ی خدمت خانم لاینز در ۹ جون ۲۰۲۲ پایان یافت.