افغانستان

امروز در کابل | از اعتراض زنان تا انفجار در دشت برچی

باشندگان شهر کابل، امروز را درحالی آغاز کردند که دو روز مانده به ۱۵ اگست، اولین سالگرد سقوط جمهوریت، وقوع یک انفجار در ناحیه سیزدهم این شهر در سرخط خبرها قرار گرفت. و از سوی دیگر، شماری از بانوان معترض با شعار «می مانیم، می سازیم» به جاده‌ها ریختند.

بر بنیاد اخبار انفجار یک ماین که در یک موتر سایکل جابه‌جا شده بود در نزدیکی یکی از دفترهای توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در منطقه دشت برچی کابل، چهار تن را زخمی کرد.

گفته می‌شود، ۲تن از زخمیان این رویداد غیرنظامیان هستند.

این درحالی است که دشت برچی، که بیشتر ساکنان آن از قوم هزاره هستند، در روزهای گذشته شاهد وقوع دو انفجار مهیب دیگر بود که داعش مسئولیت آن را برعهده گرفت.

شلیک هوایی طالبان راهپیمایی زنان را پایان داد

مرکز کابل در این روز شاهد راهپیمایی زنان در مقابل وزارت معارف بود. شرکت کنندگان در راهپیمایی به محدودیت‌هایی که با آمدن طالبان بر سر راهشان قرار گرفته اعتراض داشتند.

در ادامه این راهپیمایی؛ طالبان با شلیک هوایی زنان را متفرق ساختند.

جلوگیری از حضور بانوان در محل کار، بستن مکتب‌ها به روی دختران دانش آموز بالاتر از صنف شش، پوشاندن صورت مجریان زن تلویزیون‌ها، و وضع محدودیت‌های دیگر بالای زنان فضای عمومی برای زنان در افغانستان را به شدت محدود ساخته است. در یک سال گذشته، زنان بارها در کابل برای بازیافت حقوق بینادین‌شان اعتراض کرده اند. در این مدت، طالبان شماری از زنان معترض را بازداشت کرده و هفته‌ها در زندان نگهداشته اند. برخی از این زنان گفته اند که در مدت بازداشت، از سوی طالبان شکنجه شده اند. هرچند طالبان این اتهامات را رد کرده اند، اما نهادهای‌ بین‌المللی ناظر بر وضعیت حقوق بشر، از نقض روز افزون حقوق زنان از سوی طالبان خبر داده اند.