افغانستان

توقف فعالیت دارالترجمه‌ها در هرات به دستور طالبان

تصویری از یک دارالترجمه در هرات

فعالیت دارالترجمه‌ها در ولایت هرات از دو هفته به این سو براساس دستور مقام های طالبان در کابل مبنی بر مانع شدن از روند طی مراحل اسناد قانونی نظیر نکاح خط، اسناد تحصیلی، تذکره  و دیگر اسناد متوقف شده و کارمندان این نهادها را با مشکل روبرو کرده است.

عبدالرشید جمشیدی؛ مدیر مسئول یکی از دارالترجمه‌ها در هرات می‌گوید که براساس مکتوب وزارت عدلیه به زون‌های مختلف کشور به ویژه هرات، روند طی مراحل اسناد قانونی (نکاح خط، اسناد تحصیلی، تذکره) که پس از ترجمه طی مراحل می‌شوند منع شده و فعالیت آنها از آن زمان به بعد متوقف شده است.

به گفته آقای جمشیدی، پیش از این ترجمه تمام اسناد و طی مراحل آن در هرات صورت می‌گرفت و زمینه کار را برای صدها تن فراهم کرده بود.

او می‌گوید که این تصمیم وزارت عدلیه از یکسو باعث سرگردانی و ایجاد مشکلات بیشتر برای مردم در این شرایط بد اقتصادی می‌شود و از سوی دیگر ده‌ها تن که در دارالترجمه‌ها در زون غرب مصروف فعالیت بودند و از این طریق امرار معیشت می‌کردند کارشان را از دست داده‌اند.

وی تاکید کرد که وزارت عدلیه باید دوباره اجازه دهد تا تمام اسناد در هرات ترجمه و مراحل تائید آن طی مراحل شود در غیر آن ما مجبور هستیم تا دروازه‌های دارالترجمه را ببندیم.

دفترهای ترجمه معمولا اسناد رسمی محاکم و دیگر ادارات دولتی را ترجمه می‌کنند.

آنان پس از ترجمه این مدارک را در ریاست عدلیه طی مراحل می‌کردند که حالا تمام این اسناد باید در مرکز کشور طی مراحل شوند.

از سوی دیگر کارمندان و مترجمان دارالترجمه‌ها در هرات می‌گویند که از سال‌ها به این سو مصروف این شغل هستند و از این طریق امرار معیشت می‌کنند.

این افراد با انتقاد از این تصمیم وزارت عدلیه می‌‌افزایند که این اقدام آنان را با مشکل کار و بی پولی رو به رو خواهد کرد.

آنان تاکید می‌کنند که وزارت عدلیه باید هرچه زودتر در پیوند با این تصمیم تجدید نظر کنند و اجازه دهند تا اسناد فوق در ولایت‌ها ترجمه و طی مراحل شوند.

با این حال مولوی جانان خادمی؛ رئیس عدلیه هرات، می‌گوید که بنابر مکتوب و دستور مقامات مرکزی آنان پس از این نمی‌توانند اسناد ترجمه شده را تائید و طی مراحل کنند.

خادمی می افزاید که پس از این بنابر دستور وزارت عدلیه کشور، تمام اسناد قرار است از طریق یک کمیسیون در وزارت عدلیه طی مراحل شوند.

او با آنکه در باره این تصمیم چیزی نمی‌گوید اما اضافه می‌کند که تا امر ثانی آنان اسناد ترجمه شده را تائید و طی مراحل نمی‌کنند و فعالیت دارالترجمه‌ها در ولایت هرات نیز متوقف خواهد بود.

این درحالی است که به گفته مسئولان دارالترجمه‌ها در حدود سه سال گذشته ۱۰ دارالترجمه در حوزه غرب کشور مصروف فعالیت بودند که در یک یا دو سال گذشته این تعداد بنابر مشکلات مختلف به نصف کاهش یافته است.