افغانستان

۱۸۰۰ دانش آموز دختر در کاپیسا از آزمون کانکور محروم شدند

سودابه یکی از هزاران دختری است که با سقوط جمهوریت درب مکاتب به رویش بسته و خانه‌نشین شده است.

سودابه که دانش آموز صنف دوازدهم یکی از مکتب‌های دخترانه در کاپیسا است؛ روایت تلخی از بسته شدن مکتب‌‌شان در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا دارد.

او می‌گوید؛ هنگامی که داشته پاسخ سوال ششم پارچه آزمونش را می‌نوشته صدای شلیک‌های پی هم به گوشش رسیده، وقتی از صنف بیرون آمده همه چیز را آشفته دیده و به او گفته‌اند که حکومت سقوط کرده و باید عاجل به خانه برگردد.

سودابه می‌گوید که با شنیدن خبر سقوط حکومت، دنیا پیش چشمانش تاریک شد و آرزوهای همیشگی خود را نقش بر آب دید.

او حالا با چهره‌ا‌ی ناامید لباس، کتاب، دفترچه و بکسی را که برای آخرین روز با خود به مکتب برده بود را یکی یکی به من نشان داد و بغض گلویش را فشرد.

بغضش ترکید و درحالی که داشت گریه می‌کرد به خبرنگار تلویزیون آمو گفت: «زن‌ها تنها برای کار خانه نیستند. باید مکتب بروند و در بخش‌های گوناگون وظیفه اجرا کنند و درنهایت فرزند سالم و با سواد به جامعه تقدیم کنند.»

او که در گذشته شب تا صبح درس می‌خواند و برای پزشک شدن تلاش می‌کرد ادامه داد: «خواست ما از جامعه جهانی و مردم این است که بالای طالبان فشار وارد کنند تا دروازه‌های مکتب را به روی دختران باز کنند.»

براساس آمارهای موجود ‌هزار و ۸۰۰ دانش آموز دختر در ولایت کاپیسا که قرار بود در سال روان صنف دوازدهم را تمام کنند به دلیل دستور طالبان برای محدودیت تحصیل دختران از آزمون کانکور باز مانده‌اند.

در گوشه دیگر کاپیسا، شکوه که اول نمره صنف خود بود به سرنوشت هزارن دختر دیگر در افغانستان مواجه شده و می‌گوید که پس از بسته شدن دروازه مکتب به روی دختران دچار افسردگی شده است.

خانواده شکوه تصمیم گرفته که اگر طالبان دروازه مکتب را به روی دختران باز نکنند با بهتر شدن  وضعیت هوا به یکی از کشورهای همسایه مهاجرت کنند.

اما شکوه می‌گوید که مهاجرت راه حل نیست.

او می‌افزاید: «در کنار مردان، زنان نیز حق دارند به مکتب بروند، درس بخوانند و وظیفه اجرا کنند. جامعه‌ بدون زن هرگز ترقی نکرده؛ دور بودن زنان از علم و تحصیل می‌تواند چندین سال کشور را به عقب برگرداند.»

در همین حال سازمان ملل متحد گفته که محرومیت زنان از آموزش، خشونت و فقر را افزایش می‌دهد.

همچنین عفو‌بین‌الملل با ابراز نگرانی از وضعیت زندگی زنان گفته است که طالبان به جای رسیدگی به گرسنگی در تلاش افزایش محدودیت‌ها بر بانوان است.

مریم معروف آروین فعال حقوق بانوان می‌گوید که بسته ماندن درب مکتب‌های دخترانه خشونت و ناداری را در کشور افزایش داده است.

او می‌افزاید: «طالبان باید برای دختران این حق اسلامی و شرعی‌شان را بدهند و بگذارند که آنان به مکتب بروند.»

احمد جاوید فروتن آمر نظارت تعلیمی ریاست معارف کاپیسا می‌گوید که ۱۸۰۰ دانش آموز دختر از آزمون کانکور در این ولایت باز مانده‌اند.

او می‌افزاید: «بربنیاد تصمیم ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی قرار است که آزمون کانکور در ماه سنبله برگزار شود.»

بربنیاد آمارها در اوایل سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۸هزار دانش آموز دختر در مکتب‌های ولایت کاپیسا مشغول علم آموزی بودند که ۲۸هزار تن آنان را دانش آموزان صنف‌های هفتم تا دوازدهم تشکیل می‌داد.

مقام‌های طالبان بارها وعده بازگشایی مکتب‌های دخترانه را داده‌اند اما تا هنوز این وعده‌ها عملی نشده است.

به تاز‌گی انس حقانی عضو ارشد طالبان در صحبت با رسانه‌ها گفته است که بسته ماندن مکتب‌های دخترانه همیشگی نخواهد بود و پس از از رسید‌گی به برخی از کارها این مشکل از میان برداشته خواهد شد.

بازرس ویژه امریکا (سیگر) در روزهای گذشته پنجاه و ششمین گزارش سه ماهه خود را به مجلس نمایندگان ایالات متحده ارائه کرد و در این گزارش وضعیت زنان و بحران بشری در افغانستان را نگران کننده دانست و تاکید کرده است که سرکوب آنان از سوی حکومت طالبان ادامه دارد.