ساینس و تکنالوژی

چگونه یک ربات می‌تواند با رفتار مشابه انسان ما را فریب دهد؟

آیا انسان‌ها به طور غریضی می‌توانند بفهمند که با یک انسان در ارتباط هستند یا با یک ربات؟

محققان در ایتالیا می‌گویند که ما می‌توانیم رفتار افراد دیگر را تشخیص دهیم، اما آیا یک ماشین می‌تواند این رفتار را تقلید کند؟

پرفسور آگنیسزکا ویکوسکا، رئیس بخش شناخت اجتماعی در بخش تعامل انسان و ربات در موسسه فناوری ایتالیا می‌گوید: «سئوال پژوهشی که در پشت این تحقیق قرار دارد سال‌هاست مرا مجذوب خود کرده این است که چه چیزی ما را انسان می‌سازد؟ چه چیزی در رفتار انسان وجود دارد که دیگران ما را انسان می‌دانند؟»

این آزمایش شامل داوطلبانی بود که در کنار یک ربات انسان‌نما (iCub) نشسته بودند و دکمه‌ای را زمانی فشار می‌دادند که یک جبعه سبز روز صفحه ظاهر می‌شد. در حالی که ربات عین عمل را زمانی که جبهه‌های سرخ ظاهر می‌شد انجام می‌داد. اما چیزی که به داوطلبان گفته نشده این بود که آیا ربات از قبل برای پاسخگویی برنامه‌ریزی شده بود یا توسط شخصی در اتاقی دیگر به صورت زنده اداره می‌شد.

چیزی که آن‌ها دریافتند این بود که اگر ربات یک مشخصه همسان با انسان را نشان می‌داد، مانند زمان‌های متغییر برای پاسخ دادن، شرکت کنندگان نمی‌توانستند بفهمند که آیا با یک فرد تعامل دارند یا یک ربات.

آقای ویکوسکا گفت: «تحقیقات ما نشان داد وقتی که ربات توسط انسان از اتاق دیگر کنترل می‌شد، شرکت کنندگان می‌توانستند تشخیص دهند که ربات توسط انسان کنترل می‌شود.»

این محققان قبلا نشان داده بودند که تجربه ناراحت کننده از برقراری تماس چشمی با یک ربات، معروف به دره عجیب در واقع چیزی بیش از یک احساس است.

این تیم نشان داده است که چگونه نگاه یک ربات می‌تواند ما را فریب دهد تا فکر کنیم در حال تعامل اجتماعی هستیم و بر توانایی ما در تصمیم گیری تأثیر می گذارد.