افغانستان

خواست طالبان از باشندگان سالنگ: نمازجمعه را دوبار بخوانید

نمایی از مسجدی در ولایت پروان

شماری از باشند‌گان ولسوالی سالنگ ولایت پروان ادعا می‌کنند که طالبان به تاز‌گی به مسجدها در منطقه «دره‌ کوک‌لامی» این ولسوالی دستور داده‌اند که نماز جمعه در یک روز دوبار خوانده شود.

باشندگان چهار قریه در دره کوکلامی با حفظ هویت‌شان این موضوع را در گفت‌وگو با خبرنگار تلویزیون آمو تأیید کرده‌اند.

به گفته این باشندگان دره کوکلامی پنج مسجد دارد و جای کافی برای نمازگزاران وجود دارد. نیاز نیست نمازجمعه به دلیل کمبود جا در یک روز دو بار ادا شود.

به گفته آنان این دستور جمعه گذشته (۳۱ سرطان) به مسجدها در دره کوکلامی اعلام شده است.

این منابع تایید می‌کنند که به مردم این بخش گفته شده‌ است که در این مسجدها افراد طالبان جا‌به‌جا خواهند شد.

یک باشنده ولسوالی سالنگ می‌گوید که طالبان به مسجد محله‌شان آمده و به ملا امام مسجد گفته‌ا‌ند که پس از این دو بار در یک روز نماز جمعه بخوانند.

یک باشنده قریه دیک‌ سالنگ می‌گوید که طالبان در مسجد این قریه به ملا امام مسجد هدایت داده‌ا‌ند که نماز جمعه دو مرتبه خوانده شود و هر کس که به نماز حاضر نمی‌شود با استفاده از قوه قهریه از سوی امام برای ادای نماز در مسجد حاضر شود.

همچنان یک تن از باشندگان قریه هنامک این ولسوالی نیز می‌گوید که طالبان ضمن هدایت این که دو بار نماز جمعه خوانده شود به مردم این دره گوش‌زد کرده‌اند که در مسجد جامع افراد طالبان مستقر خواهند شد.

منابع مردمی این اقدام طالبان را گروگان گیری باشندگان این دره دانسته و می‌گویند که طالبان دلیل دوبار نماز خواندن را ازدحام نمازگزاران اعلام کرده‌اند. اما یک باشنده قریه ده‎‌یک سالنگ با حفظ هویت‌اش می‌گوید که بسیاری از جوانان این دره در بیرون از افغانستان به‌سر می‌برند و در مسجدها صف نمازگزاران خالی است.

با وجود تماس‌‌های پی‌هم با انعام‌الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان موفق نشدیم نظر او را در رابطه با این خبر داشته باشیم.

یک آگاه امور دینی که نمی‌خواهد نامش به دلایل امنیتی در این گزارش گرفته شود، این عمل طالبان را نادرست خوانده و می‌گوید که دوبار ادا کردن نماز جمعه در یک روز جواز ندارد.

او می‌افزاید که استفاده از مسجد منحیث پایگاه خلاف احکام شرعی است.

پیش از این ایند‌پندیت فارسی در گزارشی نوشته بود که طالبان در برخی از شهرها برای امامان مسجدها دستور داده‌اند که از نمازهای پنج‌گانه حاضری گرفته شود.

در این گزارش از مسجدی در شهر تالقان مرکز ولایت تخار یادآوری شده ‌است که در آن حاضری ساخته شده ‌است.

این رسانه به نقل از منابع محلی نوشته است که هر یک از باشند‌گان محل که در نماز حاضر نشوند ۲۰۰ افغانی جریمه خواهند شد.