زنان

زنان معترض: طالبان اجرای شریعت را ابزاری برای سرکوب تبدیل کرده‌اند

جنبش شنبه‌های ارغوانی، گروهی از زنان معترض، در خبرنامه‌ای وزارت امر به معروف طالبان را نهاد ضد “حقوق بشری و ناقض آزادی‌های اساسی شهروندان” افغانستان به ویژه زنان، اقلیت‌های مذهبی و اقوام‌آسیب‌پذیر  خوانده است.

به گفته این جنبش، طالبان اجرای شریعت را به ابزاری جهت سرکوب و دخالت در عرصه‌های مختلف جامعه حتا خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی شهروندان کشور مبدل کرده است و دست به آزار و اذیت، توهین، تحقیر، تفتیش عقاید، بازداشت، شکنجه و حتا قتل شهروندان افغانستان به ویژه زنان زده است.

جنبش شنبه‌های ارغوانی در اعلامیه‌ای به نقل از برادر مارینا سادات نگاشته است که خانم سادت ۲۳ ساله ساعت ۹ صبح، روز چهارشنبه ۲۸ قوس ۱۴۰۲ هنگامی که به طرف دانشگاه می‌رفت از سوی ماموران اداره امر بالمعروف طالبان در ساحه دشت برچی شهر کابل به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت و بعداز ۲۳ روز جسد او از ساحه چوک ارغندی ولسوالی پغمان ولایت کابل پیدا شد.

در اعلامیه آمده است که در ۲۵ دلو همین سال طالبان پدر و مادر مارینا سادات را بازداشت کردند و آن‌ها  بیش از ۱۴۷ روز می‌شود که زندانی طالبان هستند.

اعلامیه همچنین از سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و دیده‌بان حقوق بشر می‌خواهد که جهت رهایی فوری پدر و مادر مارینا سادات بر طالبان فشار بیاورند و از نهادهای مدافع حقوق کودکان و بخش کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) می‌خواهد که خواهر و برادران سادات را که زیر سن، بدون سرپرست و به لحاظ روانی و امنیتی در شرایط بد قرار دارند، مورد حمایت و پوشش قرار دهند.»

این جنبش همچنان از دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان «یوناما» جهت نشر گزارش اخیر در افغانستان استقبال کرده است، اما خواسته است که دفتر نمایندگی معاونیت سازمان ملل متحد در کابل با نشر چنین گزارش‌ها تنها تمرکز بر اداره امر به معروف از جنایات و عملکرد‌های ضد بشری کلیت طالبان، قباحت زدایی نکند.

زنان معترض تاکیده کرده‌اند که نه تنها بر طالبان فشار وارد نمی‌شود، بلکه در عوض با سفید نمایی، باج دهی، دعوت و عادی سازی حضور آنان در نشست‌های بین‌المللی، چون نشست سوم دوحه، از جنایات ضد بشری آنان چشم پوشی صورت گرفته است.

در اعلامیه آمده است: «ما در جنبش شنبه‌های ارغوانی از «یوناما» می‌خواهیم که با درک نگرانی‌های عمیق از افزایش و تأثیرات ناگوار شدید نقض حریم خصوصی، حقوق بشری و آزادی های شهروندان افغانستان و سرکوب آنها زیر عنوان اجرای شریعت  توسط طالبان از سیاست سفید نمایی و نگهداری این گروه در قدرت زیر عنوان تعامل دست بردارند.»