جنوب آسیا

کمیسیون حقوق بشر پاکستان سرکوب اعتراضات در کویته را محکوم کرد

کمیسیون حقوق بشر پاکستان در پیوند به سرکوب اعتراضات در حمایت از آزادی ظهیر بلوچ، یک کارمند اداره پست، گفته است که شدیداً «رفتار خشونت آمیز» با معترضان او را در کویته محکوم می‌کند.

این کارمند اداره پست در ۲۷ جون در کویته مفقود شده است.

خانواده ظهیر بلوچ،با برگزاری تحصنی در کویته خواستار آزادی بی قید و شرط او شدند.

در همین حال کمیسیون حقوق بشر پاکستان در بیانیه افزوده است: «علیرغم گزارش‌های مداوم مبنی بر ناپدید شدن اجباری، به‌ویژه در بلوچستان، دولت عزم جدی برای پایان دادن به این عمل شنیع نشان نداده است.»

این کمسیون همچنین تاکید کرده است که دولت کنونی پاکستان به جای اقدام بر آزادی این کارمند همواره به خشونت متوسل شده و اعتراضات علیه ناپدید شدن‌های اجباری را که «نقض قانون اساسی» آن‌ها برای تجمع مسالمت آمیز است، «خفه» کرده است.

این کمیسیون گفته است که آقای بلوچ باید «سریعا ردیابی» شود و دولت آدم ربایان او را مورد «بازخواست» قرار دهد.

رویدادهای ناپدید شدن اجباری به شدت در بلوچستان افزایش یافته است که گفته می‌شود توسط سازمان های امنیتی و اطلاعاتی پاکستان سازماندهی شده است.

در همین حال «کمیته بلوچ یک‌جهتی» که برای مفقود شدگان اجباری تاسیس شده است می‌گوید: «چنین عملکردهای وحشیانه به یک هنجار غم‌انگیز در منطقه تبدیل شده است. با وجود محکومیت سازمان های بین‌المللی و مقاومت مردم بلوچ، دولت به این ناپدید شدن‌ها ادامه می‌دهد.