افغانستان

پاکستان روند اخراج مهاجران افغانستان را متوقف نکرده است

پاکستان با وجود درخواست کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روند اخراج «اجباری» مهاجران بدون مدرک افغانستان را متوقف نکرده است.

به گزارش خبرگزاری دان، وزارت خارجه پاکستان گفته‌های اخیر کمیشنر ملل متحد در امور پناهندگان درباره تعلیق اخراج مهاجران بدون مدرک افغانستان را رد کرده و تاکید کرده است که روند بازگرداندن این مهاجران همچنان ادامه دارد.

بر بنیاد گزارش رسانه‌های پاکستانی، ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفته است: «چنین موافقتی از سوی پاکستان به کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل از جمله در دیدارهای اخیر با کمیشنر این سازمان داده نشده است».

خانم بلوچ تاکید کرد که اجرای طرح برگشتاندن مهاجران افغانستان به کشور شان به صورت منظم و مرحله‌ای ادامه دارد.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پس از آن از رد چنین موافقت این کشور سخن گفت که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در خبرنامه‌ای گفت که فیلیپو گراندی، کمیشنر این سازمان در پایان سفر سه روزه‌اش و پس از دیدارهایش با رهبران پاکستان «تعلیق» طرح برگشت‌دادن مهاجران افغانستان از سوی پاکستان را تایید کرده است.

بر اساس خبرنامه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، آقای گراندی از تعلیق «طرح بازگرداندن مهاجران خارجی بی‌مدرک» از سوی پاکستان استقبال کرد و افزود که باید در این زمینه تضمینی وجود داشته باشد.

بر اساس آمارهای سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی‌او‌ام) از اکتبر ۲۰۲۳ به این‌سو، پاکستان بیش از ۶۴۰هزار مهاجر افغانستان را اخراج کرده است.