افغانستان

عفو بین‌الملل: مصونیت رایج «نقض فاحش حقوق‌بشر و جنایات طالبان» باید پایان یابد

عفو بین‌الملل در واکنش به گزارش اخیر ملل متحد در مورد نحوه فعالیت و کارکرد وزارت موسوم به «امر به معروف» طالبان گفته است که «مصونیت رایج برای نقض فاحش حقوق‌بشر و جنایات طالبان تحت قوانین بین‌المللی» باید پایان یابد.

این سازمان در بیانیه گفته است که گزارش اخیر ملل متحد، نقش وزارت امر به معروف طالبان را در نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان آشکار کرده است.

در بیانیه این سازمان آمده است: «پیشینه رفتار و عمل‌کرد خودسرانه، ناسازگار و مبهم وزارت امر به معروف طالبان در نظارت اخلاقی بر مردم افغانستان با یک ساختار نهادینه شده از تبعیض، به طور نامتناسبی بر زنان و دختران تاثیر می‌گذارد و حقوق‌بشر را در این کشور نابود می‌سازد».

عفو بین‌الملل از طالبان خواسته است که حقوق و آزادی‌های بیان، اندیشه، وجدان و مذهب، حق سلامتی و کار در کنار آزادی‌های اساسی دیگر شهروندان افغانستان را «تضمین» کنند.

این سازمان در این بیانیه همچنین گفته است: «ملل متحد نیز باید یک ساختار مستقل پاسخگویی جهانی برای بررسی جنایات تحت قوانین بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی در افغانستانِ {زیر اداره طالبان} و همچنین ساختار جمع‌آوری و حفظ شواهد برای تلاش‌های پاسخگویی و پی‌گرد قانونی آینده، علاوه بر تمدید و تامین منابع کامل ماموریت، ایجاد کند».

عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید که ملل متحد باید اطمینان حاصل کند که عدالت جنسیتی در اولویت قرار می‌گیرد و مشارکت زنان مدافع حقوق‌بشر و اعضای جامعه مدنی در تمام تعاملات با طالبان در مورد آینده افغانستان، محوری باقی می‌مانند.

این سازمان می‌افزاید: «شکست در انجام این کار، به معنای پشت کردن به قربانیان و حقوق آنان برای حقیقت، عدالت و غرامت است».

این در حالی است که ملل متحد در گزارش اخیرش از کارکرد و عمل‌کرد وزارت مسوم به «امر به معروف» طالبان، این اداره طالبان را «بزرگ‌ترین ناقض حقوق‌بشر» معرفی کرد.

در گزارش ملل متحد همچنین آمده است که کارکنان این اداره طالبان؛ به‌ویژه در ولایت‌ها، خلاف آن‌چه با مردم رفتار می‌کنند که رهبران و مقام‌های آنان در مرکز به عنوان دستور‌العمل صادر می‌کنند.