خبر آمو

خبر آمو ۲۰ سرطان ۱۴۰۳

یک سند که در اختیار آمو قرار گرفته نشان می‌دهد که طالبان محدودیت‌های بی‌پیشینه بر مراسم دهه‌ی عاشورا و ماه محرم وضع کرده‌اند.