افغانستان

ایران و پاکستان نزدیک به ۲هزار مهاجر را در یک روز اخراج کردند

نزدیک به ۲هزار مهاجر افغانستان در یک روز از ایران و پاکستان اخراج شدند و به کشور برگشتند.

وزارت مهاجران زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که ۱هزارو۸۰۸ مهاجر کشور دیروز (سه‌شنبه، ۱۹ سرطان) از ایران و پاکستان به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج شده‌اند.

بر اساس این خبرنامه، ایران ۱هزارو۴۶۶ تن و پاکستان ۳۴۲ مهاجر افغانستان را اخراج کرده‌اند.

در این خبرنامه آمده است که ۳۴۲ تن از طریق گذرگاه تورخم و همچنین ۱هزارو۴۶۶ مهاجر دیگر از مسیر مرز پل ابریشم وارد کشور شده‌اند.

این در حالی است که ایران و پاکستان در شش روز پیش از این نیز بیش از ۱۸هزار مهاجر افغانستان را به گونه اختیاری و اجباری اخراج کرده‌اند.

گفتنی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد به تازگی در خبرنامه‌ای اعلام کرد که پاکستان روند اخراج اجباری مهاجران افغانستان را به حالت «تعلیق» درآورده است.