خبر آمو

خبر آمو ۱۹ سرطان ۱۴۰۳

یوناما یا ماموریت ملل‌متحد برای افغانستان، در گزارش تازه‌اش از کارکردهای وزارت امر به معروف طالبان نوشته که از برگشت طالبان به‌قدرت تا ۱۲ حمل سال روان دست‌کم یک‌هزار و ۳۳ مورد را ثبت کرده، که در آن کارمندان این وزارت طالبان، در برابر مردم به‌شمول زنان از «زور» کار گرفته‌اند.