افغانستان

پاکستان و ایران بیش از ۲هزار مهاجر را در یک روز اخراج کردند

بیش از ۲هزار مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران اخراج شدند.

وزارت مهاجران زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که ۲هزارو۱۸۰ مهاجر کشور دیروز (دوشنبه، ۱۸ سرطان) از ایران و پاکستان به گونه «اجباری و اختیاری» اخرج شده‌اند.

بر بنیاد این خبرنامه، پاکستان ۵۹۰ تن و ایران نیز ۱هزارو۵۶۰ تن را اخراج کرده‌اند.

گفتنی است که این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های نیمروز، قندهار و ننگرهار وارد افغانستان شده‌اند.

در این خبرنامه آمده است که ۴۸۰ مهاجر از طریق گذرگاه تورخم و ۱۱۰ مهاجر نیز از مسیر اسپین بولدک وارد کشور شده‌اند.

در همین حال و بر بنیاد این خبرنامه، ۱هزارو۵۶۰ تن نیز از طریق مرز پل ابریشم در نیمروز وارد افغانستان شده‌اند.

این در حالی است که ایران و پاکستان در پنج روز پیش از این نیز بیش از ۱۶هزار مهاجر افغانستان را به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج کردند.