افغانستان

اسحاق‌ دار و فیلیپو گراندی درباره مهاجران افغانستان گفتگو کردند

فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجران با اسحاق‌ دار، وزیر خارجه پاکستان درباره مهاجران افغانستان گفتگو کرده‌ است.

وزیر خارجه پاکستان در اکس نگاشته است که «وضعیت مهاجران افغانستان» محور این دیدار بوده است.

در همین حال وزارت خارجه پاکستان در اکس گفته است که آقای گراندی در این دیدار با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران افغانستان، خواهان ارائه تسهیلات به این مهاجران شده است.

این در حالی است که پاکستان از بیش از یک‌سال به این‌سو روند اخراج «اجباری» مهاجران افغانستان را روی دست گرفته است.

بر بنیاد گزارش الجزیره، دولت پاکستان در هفته گذشته «اخراج اجباری» ۸۰۰هزار مهاجر دیگر افغانستان را نیز آغاز کرده است.

این در حالی است که این کشور روزانه صدها مهاجر افغانستان را به گونه «اجباری» اخراج می‌کند.