افغانستان

اندونزیا به ارزش ۱.۰۴ میلیون دالر موادغذایی و دارو به افغانستان کمک کرد

دولت اندونیزیا ۱۰ قلم مواد به ارزش ۱.۰۴ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد.

رسانه‌های اندونیزیایی گزارش داده‌اند که این بسته کمکی شامل موادغذایی، دارو و کیت‌های صحی می‌شوند.

بر اساس این گزارش‌ها، این کمک‌ها برای آسیب‌دیدگان رویدادهای طبیعی در کشور توزیع خواهد شد.

رسانه‌های اندونیزیایی به نقل از رییس جمهور این کشور گزارش داده‌اند که هدف از این کمک‌ها، بلند بردن توانایی‌های آسیب‌دیدگان رویدادهای طبیعی در افغانستان است؛ تا بتوانند روی پای خود بایستند.

جوکو ویدودو، رییس جمهور اندونیزیا هنگام ارسال این کمک‌ها با ابراز امیداوری گفته است: «این کمک‌های بشردوستانه بتواند باری از قربانیان رویدادهای طبیعی در افغانستان را کم کند».

این در حالی است که رویدادهای طبیعی اخیر در کشور جان صدها تن را گرفت و خسارت هنگفتی مالی در مناطق آسیب‌دیده برجا گذاشت.