افغانستان

‌وزیر تجارت ترکیه: اگر کشاورزان افغانستان از ترکیه بروند دامداری نیز پایان خواهد یافت

عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه گفته است که در صورت اخراج مهاجران غیرقانونی افغانستان از ترکیه این نگرانی وجود دارد، که دامداری در این کشور پایان یابد.

آقای بولات روز گذشته (یکشنبه، ۱۷ سرطان) در گفتگوی با خبرگزاری صباح افزوده است، کمبود نیروی کار در کشور ترکیه به میزانی جدی است که «حتی با وجود کارگران خارجی نیز برطرف نمی‌شود.»

او گفت: «محصول به قدری فراوان است که کشاورز کسی را برای جمع آوری آن پیدا نمی‌کند. مشکل جدی کمبود نیرو وجود دارد. این شکاف را نمی‌توان با کارگران خارجی برطرف کرد.»

این مقام ارشد دولت ترکیه هشدار داده است، که اگر امروز ۲۵ هزار چوپان اهل افغانستان‌ می‌رفتند، دیگر کشاورزی و دامداری در ترکیه باقی نمی‌ماند.

این اظهارات درحالی است که واکنش‌ها نسبت به سیاست‌های دولت ترکیه در قبال مهاجران رو به افزایش است.