افغانستان

پاکستان و ایران بیش از ۲هزارو۵۰۰ مهاجر را در یک روز اخراج کردند

بیش از ۲هزارو۵۰۰ مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران اخراج شدند و به کشور برگشتند.

وزارت مهاجران زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که ۲هزارو۶۴۹ مهاجر کشور دیروز (یک‌شنبه، ۱۷ سرطان) به گونه «اجباری و اختیاری» از پاکستان و ایران اخراج شده‌اند.

بر بنیاد این خبرنامه، پاکستان ۴۸۳ تن و ایران ۲هزارو۱۶۶ مهاجر را اخراج کرده‌اند.

در این خبرنامه آمده است که ۳۳ شهروند زندانی آزاد شده افغانستان از زندان‌های پاکستان نیز شامل افراد اخراج شده از این کشور هستند.

این وزارت زیر اداره طالبان می‌افزاید که ۱۸۹ تن از طریق گذرگاه تورخم و ۲۹۴ تن دیگر از مسیراسپین بولدک وارد افغانستان شده‌اند.

در همین حال و بر اساس این خبرنامه، ۷۶۷ تن از مرز اسلام قلعه در هرات و همچنین ۱هزارو۳۹۹ مهاجر دیگر از طریق مرز پل ابریشم در نیمروز وارد کشور شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان و ایران در چهار روز پیش از این نیز نزدیک به ۱۴هزار مهاجر افغانستان را به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج کردند.