افغانستان

طالبان: جاپان ۱۰ میلیون دالر برای «بدیل معیشت» به افغانستان کمک می‌کند

ارگ زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که جاپان برای «بدیل معیشت» در افغانستان ۱۰ میلیون دالر اختصاص داده است.

بر بنیاد این خبرنامه، تاکایوشی کورومایا، سفیر جاپان در کابل این موضوع را در دیدارش با عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس وزیران طالبان مطرح کرده است.

در این خبرنامه به نقل از آقای کورومایا همچنین آمده است: «جاپان برای تقویت سکتور خصوصی در افغانستان پروژه‌های اساسی را آغاز کرده است».

سفارت جاپان در کابل تا کنون درباره این دیدار چیزی نگفته است.

بر اساس این خبرنامه، معاون سیاسی رییس وزیران طالبان در دیدارش با سفیر جاپان گفته است که ملل متحد در نشست سوم دوحه «شرایط آنان را پذیرفته است».

این در حالی است که نشست سوم دوحه از سوی شمار زیادی از فعالان حقوق‌بشر، حقوق زنان، جامعه مدنی و چهره‌های مطرح زنان افغانستان و جهان تحریم شد.

از طرفی هم تعدادی از زنان افغانستان دعوت ملل متحد برای اشتراک در این نشست را به دلیل عدم حضور زنان در نشست اصلی و نبود بحث حقوق‌بشر و حقوق زنان در دستورکار (آجندای) این نشست، رد کردند.

شماری از زنان معترض و فعالان حقوق‌بشر نشست سوم دوحه را «معامله جهان با طالبان بر سر مردم افغانستان» عنوان کردند.