افغانستان

طالبان یک زن را در بلخ در محضر عام شلاق زدند

طالبان امروز (یکشنبه) یک زن را در ولایت بلخ به اتهام زنا در محضر عام شلاق زدند.

در خبرنامه طالبان آمده است که ده‌ها مقام طالبان «شمار زیادی از باشندگان بلخ» برای دیدن مجازات این زن در شهر مزار شریف گرد هم آمده بودند.

بر بنیاد خبرنامه طالبان، این زن در برابر همگان ۳۵ شلاق زده شده است.

طالبان در کمتر از ده روز گذشته ۳۷ تن را در ولایت‌های مختلف در محضر عام شلاق زده‌اند. طالبان در کمتر از سه سال پسین، صدها تن را در ولایت‌های مختلف به اتهام‌های گوناگون در برابر همگان دره زده‌اند.

مجازات بدنی و علنی افراد توسط طالبان و روند تایید مجازات از سوی دادگاه‌های زیر اداره طالبان از سوی نهادهای جهانی حقوق بشری و نیز ملل متحد به شدت محکوم شده‌ است.