افغانستان

طالبان دروازه رادیو «کاوون غگ» را در لغمان بستند

طالبان دروازه رادیوی محلی «کاوون غگ» در ولایت لغمان را بستند.

مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی گفته است که استخبارات طالبان در لغمان پس از بستن دروازه این رسانه‌، به کارمندان آن گفته‌ است که ساختمان و تجهیزات این رادیو متعلق به دولت است و هر چه به نام این رسانه است، «ضبط» می‌شود.

این نهاد با ابراز نگرانی خواستار بازگشایی هرچه زودتر و «بی‌قید و شرط» این رسانه شده است.

در این گزارش آمده است که استخبارات طالبان دروازه این رادیوی محلی را با حضور نماینده اداره محلی طالبان و ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت بسته است.

گفتنی است که دروازه این رسانه را طالبان در ۲۴ جوزا بسته‌اند.

اما در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که مدیر مسئول رادیو «کاوون غگ» به وزارت اطلاعات و فرهنگ زیر اداره طالبان به خاطر این اقدام اداره استخبارات آنان شکایت کرده است؛ اما با وجود گذشت سه هفته از بسته شدن این رادیو، تلاش‌هایش برای بازگشایی آن بی‌نتیجه بوده است.

انقلابی یوسفزی، مدیر مسئول رادیو کاوون غگ گفته است: «این رادیو در سال ۱۳۸۴ در مهترلام مرکز ولایت لغمان با کمک مالی «اینترنیوز» که یک موسسه بین‌المللی است ایجاد شد. با کمک مالی اینترنیوز، تجهیزات مورد نیاز رادیو خریداری شد و طبق یک تفاهم با اداره محلی، یک قطعه زمین به آن اختصاص داده شد و بر این زمین یک ساختمان یک طبقه برای رادیو ساخته شد».

در همین حال یک منبع در اداره محلی طالبان در لغمان به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که بستن رادیو از سوی استخبارات آنان یک اقدام موقتی است و این رادیو «بیت‌المال» (متعلق به دولت) است و قرار است به زودی در مورد چگونگی اداره و راه‌اندازی دوباره آن تصمیم گرفته شود.

این در حالی است که طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان سانسور شدیدی بر رسانه‌های دیداری، شنیداری، چاپی و انترنتی افغانستان وضع کردند.

بر بنیاد گزارش، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان ده‌ها رسانه دیداری، شنیداری، چاپی و انترنتی از فعالیت بازماندند.

در برخی موارد اداره‌های طالبان به‌شمول استخبارات آنان برای بستن دروازه شماری از رسانه‌های کشور اقدام کرده است.