افغانستان

میرضیایف: افغانستان در تمرکز جهان نیست

شوکت میرضیایف، رییس جمهور ازبیکستان گفته است که تمرکز جهانی نسبت به افغانستان تغییر کرده است.

رییس جمهور ازبیکستان در نشست «غیررسمی» سازمان کشورهای ترک (او‌تی‌سی) در شوشا، دلیل این تغییر تمرکز را وجود درگیری‌ها در نقاط مختلف جهان عنوان کرده است.

بر بنیاد گزارش رسانه‌های ازبیکستانی، او در این نشست گفت: «متاسفانه به دلیل تشدید جنگ‌ها و درگیری‌ها در سایر مناطق جهان، وضعیت افغانستانِ همسایه که میلیون‌ها نفر از ترک‌ها در آن زندگی می‌کنند، از تمرکز جامعه جهانی خارج شده است».

آقای میرضیایف اما تاکید کرده است که کشورش به حمایت از افغانستان ادامه خواهد داد.

شوکت میرضیایف در سخنرانی‌اش در این نشست خواستار اقدام هماهنگ برای کمک به افغانستان و چالش‌هایی که این کشور در بحبوبه درگیرهای جهانی با آن مواجه است، شد.

او در نشست سازمان کشورهای ترک با تاکید بر تعهد کشورش برای کمک به افغانستان گفت: «ازبیکستان به کمک‌های لازم به مردم افغانستان ادامه خواهد داد».

آقای میرضیایف با اشاره به اهمیت اقدام‌های اقتصادی؛ به‌ویژه آزادسازی پول‌های افغانستان همچنین گفته است: «ما معتقدیم که استرداد دارایی‌های مالی مسدود شده افغانستان در خارج به کاهش وضعیت اجتماعی در این کشور کمک می‌کند».

رییس جمهور ازبیکستان در این نشست همچنان خواهان تلاش هماهنگ میان کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک (او‌تی‌سی) برای رسیدگی به وضعیت افغانستان شد.