خبر آمو

خبر آمو ۱۶ سرطان ۱۴۰۳

امامعلی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان خواهان آغاز کار عملی برای ساخت جاده‌ و خط آهن در امتداد «دهلیز تجاری چین-تاجیکستان-افغانستان» شده است.