افغانستان

طالبان برخی مقام‌های شان را در وزارت‌ها جا به‌جا کردند

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفته است که بر اساس دستور تاره هبت‌الله آخوندزاده، رهبرشان، ۹ تن از مقام‌های طالبان، از جمله برخی وزیران را جابه‌جا کرده‌اند.

در بیانیه طالبان هدایت الله بدری، رییس بانک مرکزی به‌جای شهاب الدین دلاور به صفت وزیر معادن و پترولیم تعیین شده است.

رهبر طالبان همچنین شهاب الدین دلاور ، وزیر معادن و پترولیم را به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر و نور احمد آغا، معاون اول بانک مرکزی را به عنوان رییس این بانک گماشته شده است.

در ادامه جا به‌جایی مقام‌های طالبان احمدالله زاهد، سرپرست ریاست مبارزه با فساد مالی در ریاست استخبارات را به‌حیث معین امور صنعت و تجارت وزارت تجارت، سعدالدین سعید، معین گردشگری، مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ را به‌حیث معاون مالی و اداری اداره حفظ محیط زیست و عزیز‌الرحمان، رییس اداره حفظ محیط زیست را معاون اداره جمعیت هلال احمر گماشته است.

طالبان مطیع الحق خالص، رییس جمعیت هلال احمر را به‌حیث رییس اداره حفظ محیط زیست، قدرت‌الله جمال، معین صنعت و تجارت وزارت تجارت را به‌صفت معین گردشگری، مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین کرده‌اند.

پیش از این طالبان در آخرین مورد عبدالقیوم روحانی، معاون پیشین والی طالبان در نیمروز را به‌حیث والی طالبان در خوست گماشته‌ بودند.

این در حالی است که بر بنیاد اطلاعات گردآوری شده توسط آمو در ۹ ‌ماه پسین، تقرری‌های طالبان در کرسی‌های حکومتی «جاگزینی چهره‌ها از یک کرسی به‌ کرسی» دیگر بوده و تنها در یک مورد در رده‌های بلند تقرری تازه داشته‌اند.

بر بنیاد یافته‌های که از یازده فهرست تقرری‌ مسئولان و مقام‌های طالبان که از سوی ذبیح‌الله مجاهد از ماه سپتمبر تا ۲۱ می (اول جوزا) نشر شده‌اند، ۳۷ مورد تقرری صورت گرفته‌‌اند که در ۸ مورد آن افراد با حفظ موقف‌های پیشین جاگزین یک‌دیگر شده‌اند و در ۲۸ مورد دیگر تبدیلی بیرون از موقف پیشین و یک‌ مورد نیز تقرری تازه بوده است.